Skip to content
Quru23.6.2021 12:471 min read

Siltana markkinoinnin ja datan välillä: Senior Web Analyst Jaana Moilanen

Qurun timanttinen asiantuntijatiimi kasvaa ja tällä kertaa digimarkkinoinnin huippuosaamisensa meille tuo Senior Web Analyst Jaana Moilanen. Jaanalla on vahva visio siitä, kuinka dataa tulisi käyttää markkinoinnissa, jotta saadaan tuotettua nopeaa ja kestävää kasvua.

Millaista osaamista ja kokemusta tuot Quruun? 

Minulla on pitkä tausta digimarkkinoinnin parissa ja olen tehnyt mm. maksetun mainonnan, hakukoneoptimoinnin, sisällöntuotannon, front-end koodauksen, graafisen suunnittelun ja web analytiikan hommia. Viimeisin pestini oli kasvumarkkinoinnissa markkinoinnin datan ja analytiikan haasteiden parissa. Olen ollut sekä työntekijä että yrittäjä ja tehnyt töitä niin pienille yhden hengen yrityksille kuin suurille pörssiyrityksille ja keskisuurille non-profit järjestöille. Olen ollut ostaja, myyjä ja toteuttaja sekä konsultti kaikkien välissä. Lisäksi opiskelen Big Data Analytiikkaa, jonka tuomia näkökulmia koetan myös hyödyntää työssäni. 

Miksi valitsit juuri Qurun? 

Valitsin Qurun, koska koen, että täällä laaja-alaisen osaamiseni tuomasta näköalasta olisi parhaiten hyötyä. Minulla on vahva visio siitä, kuinka dataa tulisi käyttää markkinoinnissa, jotta saadaan tuotettua nopeaa ja kestävää kasvua. Tämä kuitenkin vaatii ymmärrystä sekä markkinoinnista ja liiketoiminnasta että datan mahdollisuuksista. Mielestäni Quru on valinnut oikean polun asiakkaiden auttamiseen ja tiimistä löytyy oikeanlaista osaamista sekä visioni toteutumiseen että oman osaamiseni ja ymmärrykseni kehittämiseen.  

Kerro tehtävistäsi Senior Web Analystinä  &  Mitä pidät tärkeänä tehtävissäsi? 

Tehtäväni Senior Web Analystinä tarkoittavat minulle ongelmanratkaisua ja innostamista. Pyrin löytämään keinoja, joiden avulla asiakkaani ymmärtävät enemmän datasta ja sen mahdollisuuksista. Pyrin myös haastamaan totuttuja tapoja tehdä asioita ja kaivaa esiin syitä miksi niin tehdään. 

Vedän workshoppeja, joissa liiketoiminnan tavoitteet linkitetään web analytiikkaan eli käännän strategisia tavoitteita metriikoiden kielelle. Tongin analytiikkaa ja teen analyysejä verkkosivujen vierailijoiden käyttäytymisestä, joista selviää erilaisia haasteita ja pullonkauloja. Tarjoan näihin pieniksi palasiksi pureskeltuja ja priorisoituja ratkaisuehdotuksia, joita on helppo lähteä toteuttamaan. Luon datasta visualisointeja, joita ihmiset käyttävät hyväkseen työssään eli en halua tehdä raportteja raportoinnin vuoksi, vaan tuotan helppolukuisia ja ymmärrettäviä ratkaisuja, joiden tarkoitus on tehdä asiakkaideni elämästä helpompaa. 

Lisäksi kaikessa tekemisessä pyrin pitämään mielessä mahdollisimman laajan näkökulman verkkosivuston roolista liiketoiminnan kasvussa sekä ne määritellyt tavoitteet, joiden avulla onnistumista todennetaan. Omasta mielestäni olen onnistunut silloin, kun asiakkaani ovat innostuneita analytiikasta, kokevat oppineensa uusia asioita ja saavat datasta omaan työhönsä apua.  

Paljasta itsestäsi jotain,  jonka vain harva tietää 

Persoonallisuuteni on yhdistelmä analyyttisyyttä ja luovuutta. Vaikka olen tyypillinen pohdiskelija, innostun myös äärettömästi kuvataiteista, musiikista, scifistä ja tavoista nähdä maailmaa eri näkövinkkelistä. Minusta on mahtavaa tavata erilaisia ihmisiä ja haastaa omia tapojani ajatella tai kokea. Ihmisen psykologia, tunteet ja toimintaa ohjaavat tiedostamattomat tarpeet ovat minusta erityisen mielenkiintoisia.