Skip to content
_MG_6440

Analyysit ja insights

Asiakasymmärrys modernin markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen kulmakivenä

Asiakkaiden toiminnan ja käyttäytymisen ymmärtäminen digitaalisissa kanavissa tukee parhaimmillaan myös kehitystyötä myös muissa kanavissa. Parhaan tuloksen ja ymmärryksen luomiseksi on usein tarpeen yhdistää useita datalähteitä ja analysointitapoja - esimerkiksi web-analytiikkaa, sosiaalisen median analytiikkaa, dataa hakukonekäyttäytymisestä, online-kävijäkyselyitä, heuristista käytettävyysarviota ja/tai clickmap- ja heatmap -työkaluja. 

Verkkosivuston kävijädata tarjoaa myös arvokkaan perustan esimerkiksi asiakassegmentointiin,  erilaisten asiakaspolkujen ymmärtämiseen tai sisältömarkkinoinnin kehittämiseen. Digikanavien kävijädataa on myös mahdollista rikastaa yhdistämällä siihen CRM-dataa, kivijalan myyntidataa tai jotain muuta kolmannen osapuolen dataa, ja sitä kautta luoda vielä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä omista asiakkaista.

Autamme sinua esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

 

 • Miksi verkkokaupan asiakkaat jättävät ostoksen kesken? Miksi kävijät tutkivat tuotesivuja, mutta eivät siirry ostoksen tekoon?
 • Mitä sivustolla kävijät tekevät kivijalkaliikkeessä?
 • Miksi kävijät poistuvat kampanjan landing-sivulta saman tien?
 • Minkälaisia asiakassegmenttejä voimme tunnistaa sivustollamme?
 • Mitkä ovat tyypillisimpiä konversioon johtavia kävijäpolkuja?
Nykytila-analyysi


LUE LISÄÄ >

 
Pullonkaula-analyysi


LUE LISÄÄ >

 
Asiakassegmentointi

 

LUE LISÄÄ >

 
Ostoskorianalyysi

 

LUE LISÄÄ >

 
Asiakaspolkuanalyysi

 

LUE LISÄÄ >

 
Online-brändianalyysi
 

LUE LISÄÄ >

 
Online-asiakastutkimukset

 

LUE LISÄÄ >

 
Attribuutiomallinnus

 

LUE LISÄÄ >

 

Nykytila-analyysi

Nykytila-analyysissa tutkitaan eri datalähteitä ja näkökulmia hyödyntäen miten sivusto toimii käyttäjän tai tietyn käyttäjäpersoona kannalta. 

 

Kiinnostuitko nykytila-analyysistä?

OTA YHTEYTTÄ

Missä asioissa sivusto palvelee hyvin ja missä heikommin? Nykytila-analyysiä käytetään usein myös konversio-optimoinnin ja A/B -testauksen roadmapin perustana.

Pullonkaula-analyysi

Pullonkaula-analyysi keskittyy erityisesti sivuston tärkeimmän konversiofunnelin tai ostosputken eri vaiheiden toimivuuden tutkimiseen. Mikä funnelissa on toimivaa ja missä kohtaa kävijät jättävät funnelin kesken ja poistuvat sivustolta? Miksi?

Kiinnostuitko pullonkaula-analyysistä?

OTA YHTEYTTÄ

Pullonkaula-analyysissa hyödynnetään tavallisesti web-analytiikan rinnalla esimerkiksi heatmap- ja clickmap -työkaluja, ja joskus myös funnelin kesken jättäville suunnattuja kävijäkyselyitä.

Asiakassegmentointi

Asiakassegmentointi auttaa sinua määrittämään erilaisia asiakasryhmiä, joille voit kohdentaa relevantteja viestejä, suunnitella oikeanlaisia sisältöjä sekä kehittää palveluasi ja tarjoamaasi heidän tarpeitaan paremmin vastaaviksi.

 

Kiinnostuitko asiakassegmentoinnista?

OTA YHTEYTTÄ

 

Asiakassegmentointi kertoo:

 • Keitä ovat sivustosi kävijät ja tyypillisimmät kävijäsegmentit?
 • Mitä sisältöjä niin sanotut satunnaiset kävijät kuluttavat ja mitä taas uskollisimmat asiakkaasi tekevät sivustolla?
 • Vastaavatko sivuston kävijäsegmentit liiketoiminnan ja markkinoinnin segmentointia?

Ostoskorianalyysi

Ostoskorianalyysi auttaa ymmärtämään mitä tuotteita tai palveluita – tai tuoteryhmiä ostetaan tyypillisimmin yhdessä. Ostoskoreja voidaan tutkia ensinnäkin ostoskohtaisesti, eli mitä tyypillisesti ostetaan yhden ostoksen aikana. 

 

Kiinnostuitko ostoskorianalyysistä?

OTA YHTEYTTÄ

Ostoskoreja voidaan tutkia myös asiakaskohtaisesti, jolloin keskitytään siihen minkälaisia tuotteita tai palvelukombinaatioita eri asiakasryhmät ovat ostaneet tietyn ajanjakson aikana eri ostoskerroilla. Ostoskorianalyysin tuloksia voidaan hyödyntää verkkokaupan kohdennusten ja markkinointitoimenpiteiden kehittämiseen.

Asiakaspolku­analyysi

Asiakaspolkuanalyysi auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista konversioon tai ostokseen johtaneista poluista sekä polussa mukana olleiden liikenteen lähteiden, markkinoinnin toimenpiteiden tai sisältöjen rooleista osana konversiota. Tämä ymmärrys on olennaista markkinoinnin kehittämisen ja optimoinnin kannalta.

 

Kiinnostuitko asiakaspolkuanalyysistä? 

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspolkuanalyysillä selvität: 

 • Mitkä sivuston sivut ja sisällöt ovat muita useammin mukana konversion sisältävissä käynneissä?
 • Mikä rooli tuotesivuilla, blogisisällöillä tai tuotearvosteluilla on osana konversiota?
 • Missä roolissa eri liikenteenlähteet ovat konversiopolussa?
 • Minkälaisia ovat ylipäätään tyypillisimmät konversiopolut?

Online-brändianalyysi

Asiakkaillasi on paljon kerrottavana brändistäsi. Useasti tärkeät tarinat ja viestit jäävät kuulematta ja arvokas tieto hyödyntämättä. Me autamme sinua kuulemaan mitä asiakkaillasi on sanottavaa!

 

Kiinnostuitko Online-brändianalyysistä?

OTA YHTEYTTÄ

Brändianalyysi-työkalullamme voimme kerätä valtavan määrän avointa tekstipohjaista dataa, joista kielen prosessointi-algoritmia hyödyntäen keräämme 3-5 tärkeintä asiaa, joita ihmiset kertovat yrityksestäsi, palveluistasi tai brändistäsi. Yhdistämällä asiakkaan viestit markkinoinnin analytiikkaan ja CRM:n, voimme selvittää asiakkaiden mielipiteiden vaikutusta liiketoimintaasi.

Online-asiakastutkimukset

Online-asiakastutkimuksilla lisätään ymmärrystä siitä keitä ovat sivuston vierailijat, miksi he ovat tulleet sinne ja löysivätkö he sivustolta etsimänsä. Tutkimuksella kerätään usein ylipäätään palautetta sivuston käyttökokemuksesta ja käyttäjien kehitysehdotuksia. 

Kiinnostuitko online-asiakastutkimuksista?

OTA YHTEYTTÄ

Online-tutkimuksia voidaan kuitenkin myös kohdentaa esimerkiksi ostosputken kesken jättäville tai tietyn toiminnon / ostoksen tehneille, jotta saadaan tietoa ostoksen keskenjättämisen syistä tai ostopäätökseen vaikuttaneista tekijöistä.

Attribuutiomallinnus

Attribuutiomallinnusta käytetään tunnistamaan ja arvottamaan ostospolun eri kanavien roolia osana toteutunutta ostosta tai konversiota. 

 

Kiinnostuitko attribuutiomallinnuksesta?

OTA YHTEYTTÄ

Käytännössä attribuutiomallinnuksessa pyritään siis selvittämään mitä mainoksia tai sisältöjä käyttäjä on ostospolun aikana nähnyt tai klikannut ja miten markkinoinnin eri toimenpiteet ovat vaikuttaneet ostospäätökseen.

Ota yhteyttä