Skip to content
sem

Hakukone­optimointi

Hakukoneoptimoinnilla kehitetään verkkosivuston orgaanista hakukonenäkyvyyttä, kävijämäärää ja laatua. Orgaanisella liikenteellä tarkoitetaan ansaittua, eli toisin sanoen ilmaista liikennettä verkkosivustolle. Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutuloksissa. Hakukoneoptimointi on osana kokonaisvaltaista hakukonemarkkinoinnin työtä. 

Mistä hakukoneopti­mointi koostuu?

Hakukoneoptimoinnissa, tai tuttavallisemmin SEO-optimoinnissa, pyritään siihen, että löydytään hakukonetuloksissa ensimmäisen hakutulossivun kärkipaikoilta. Itse optimointityö koostuu niin teknisestä, sisällöllisestä kuin linkkityöstä. Olennaista on, että sivustolla on toimiva rakenne, josta ei löydy indeksointivirheitä ja sisältö vastaa tavoiteltavan kohderyhmän tekemiin hakuihin ja hakutarpeisiin.
 
Hakukoneoptimoinnin työ vaatii ehdotonta kärsivällisyyttä, sillä optimointitoimenpiteiden tulosten näkyminen saattaa kestää yli puoli vuotta tai enemmän. Optimointitulosten näkymiseen vaikuttaa myös olennaisesti kilpailutilanne ja maksetun mainonnan määrä.  
 
Sivuston käyttäjät ovat hakukoneoptimoinnin keskiössä, jolloin tärkeintä on keskittyä laadukkaaseen ja kohderyhmää puhuttelevaan sisältöön. Tällä varmistetaan, että kävijät löytävät tietyn verkkopalvelun ja sivusto sijoittuu korkealle hakukonetuloksissa. 

Sisältötyössä on olennaista huolellinen suunnittelu, mikä auttaa määrittämään minkälaista sisältöä oman kohderyhmän tarpeisiin pitää tuottaa. Hakukoneoptimointi ottaa huomioon kokonaisvaltaisen digitaalisen asiakaspolun, missä huomioidaan kävijöiden eri hakuvaiheet ja tarpeet. Laadukkaassa sisältötyössä on olennaista huomioida seuraavat vaiheet:  

  • Varmistaa kohderyhmät ja ostajapersoonat, eli kenelle tuotteita tai palveluita tarjotaan 
  • Toteuttaa hakutermikartoitus, jotta tiedetään mitä hakutermejä käytetään, mikä niiden hakuvolyymi on ja mihin hakuvaiheeseen ne kuuluvat 
  • Toteuttaa sisältösuunnitelma hakutermikartoituksen pohjalta
  • Määrittää kilpailijat kaikille olennaisille sisältöteemoille sekä osaksi jatkuvaa seurantaa

Toimiva tekninen rakenne on olennainen osa hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä. Teknisessä hakukoneoptimoinnissa varmistetaan, että sivuston sisältö on löydettävissä hakukoneboteille, sivusto ei ole liian raskas ja sivuston kaikki olennaiset sivut ovat toiminnassa ja löydettävissä. Nämä ovat kaikki osa sivuston käyttäjäystävällisyyttä, mikä on tänä päivänä entistä tärkeämmässä roolissa sivuston sijoituksen kehityksessä. Teknisen hakukoneoptimoinnin ytimessä on:  

  • Sivuston tekninen auditointi; aloittaessasi hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä, aloita aina lähtökohtien selvittämisellä, jotta tiedetään puutteet ja osataan määrittää tarvittavat toimenpiteet sivuston rakenteen parantamiseksi
  • Sivuston rakenteen läpikäynti 
  • Sivuston linkitykset 
  • Sivuston nopeus ja mobiiliystävällisyys 
 
Linkityksillä on myös oma vahva roolinsa kokonaisvaltaisen hakukonenäkyvyyden kehittämisessä. Tähän kuuluu niin sisäiset kuin ulkoiset linkitykset. Sisäiset linkitykset ovat yhden verkkotunnuksen sisällä tapahtuvia linkityksiä ja ulkoiset linkitykset ulkoiseen sivustoon liitettyjä linkityksiä.
 
Sisäiset linkitykset auttavat korostamaan keskeisiä alasivuja ja merkitsemään reittejä tärkeille sivuille, eli korostamaan sivuston hierarkiaa. Ulkoisilla linkityksillä autetaan hakukoneita orgaanisen näkyvyyden kasvattamisessa ja ne toimivat eräänlaisina kannatusääninä linkityskohteen sivustolle. Vahvalla linkkiprofiililla tuetaan sivuston kilpailukykyä hakutuloksissa.   

Miksi hakukoneopti­mointiin kannattaa panostaa?

Hakukoneoptimointia kannattaa tehdä kaikkien, jotka haluavat nostaa oman palvelun tai tuotteen näkyvyyttä hakukonetuloksissa ja lisätä laadukasta asiakasmäärää. Asiakkaat tekevät entistä enemmän ostopäätöksiä hakukoneiden välityksellä, joista Googlen markkinaosuus on tänä päivänä yli 90 %. Orgaaninen hakukoneliikenne on myös useiden eri tutkimusten mukaan osoittautunut laadukkaaksi ja konvertoivaksi liikenteenlähteeksi erilaisille yrityksille. 

Usein saatetaan myös pohtia, miksi keskittyä hakukoneoptimointiin, kun voi myös maksaa näkyvyydestä. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, sillä iso osa käyttäjistä suosii nimenomaan orgaanisia tuloksia maksettujen sijaan. Orgaaniset tulokset myös tarjoavat  helpommin oleellisempaa tietoa haetusta aiheesta ja täten parantavat asiakaskokemusta.  

Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan niitä pitäisi nimenomaan työstää yhdessä. Yhdistämällä kanavien toimintaa, parannetaan kokonaisvaltaista näkyvyyttä ja vaikutetaan puolin ja toisin laatuun.

Hakukoneoptimoinnissa on tärkeintä muistaa, että se ei ole projekti vaan jatkuva prosessi. Hakukoneet kehittyvät ja päivittävät algoritmejaan jatkuvasti, joten on olennaista, että toimintaan panostetaan, seurataan ja kehitetään muutosten mukaan. Hyvätkään sijoitukset eivät pysy samoina pitkään, jos optimointitoimenpiteitä ei tehdä ja tarkastella säännöllisin väliajoin.  

Qurun hakukoneopti­moinnin palvelut

Strategia

Toimenpidekartoitus, työpajat, vuosisuunnittelu, ostajapersoonat

 
Sisällön suunnittelu ja tuotanto

Sisältösuunnitelma, hakutermikartoitus, sisällöntuotanto ja optimointi

 
Koulutukset Optimoidun sisällön tuotanto, tekninen optimointi   
Tekninen optimointi Auditointi, uudelleenohjaukset, sivuston rakenteen suunnittelu  
Linkitykset Linkkiprofiili, backlink analyysit  
Raportointi SERP raportointi, jatkuva raportointipalvelu  

Ota yhteyttä

Hakukoneoptimointi ja sen eri toimenpiteet vaativat huolellista suunnittelua ja pitkäjänteistä työtä. Me Qurulla haluamme auttaa luomaan yrityksellesi sopivan SEO-strategian ja keskittymään toimenpiteisiin, mitkä auttavat juuri sinun yritystäsi nousemaan hakukonetuloksien kärkipaikoille. Ota yhteyttä ja tehdään sinun yrityksesi hakukonenäkyvyydestä seuraava menestystarina!