Skip to content
_MG_6465

Buyer Personat ja Buyer Journey

Buyer Personat ja Buyer Journey auttavat sinua tekemään kohdennetumpaa ja tehokkaampaa markkinointia

Buyer Personas eli ostajapersoonat ovat asiakaslähtöisen inbound-markkinoinnin kulmakivi. Ne ovat dataan ja tutkimukseen perustuvia yrityksen kohderyhmiä kuvaavia kuvitteellisia henkilöitä, ihanneasiakkaitasi. Tunnistettuasi ostajapersoonasi, sinun on helpompaa ratkaista heidän ongelmiaan ja näin ollen tekemään tehokkaampaa, kohdennettua markkinointia ja tarjoamaan eri kohderyhmille oikeaa sisältöä oikeaan aikaan - ja oikeassa paikassa.

Ostajapersoonat eivät pelkästään kerro keitä asiakkaasi ovat, vaan ne pureutuvat myös syvemmälle kunkin kohderyhmän tarpeisiin, ajatuksiin, motivaatioihin, haasteisiin, toimintatapoihin ja ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin. 

Mistä asiakkaasi innostuu tai mikä häntä valvottaa öisin? Mistä hän hakee tietoa ja miten? Tehokkaat ja kohdennetut sisällöt, viestit ja mediasuunnitelma rakennetaan ostopersoonan ymmärryksen pohjalta.

Buyer Personat ovat aina uniikkeja, kuhunkin yritykseen ja sen palvelutarjontaan räätälöityjä ja niiden sopivin lukumäärä voi vaihdella yrityksestä riippuen, mutta karkeasti ihannemäärän voi sanoa olevan noin 3-5 ostajapersoonaa. Qurulla on vankkaa osaamista räätälöityjen Buyer Personien luomisesta erilaisia data- ja tutkimuslähteitä sekä asiakastyöpajoja hyödyntäen.

Asiakkaan ostopolun tunnistaminen auttaa kehittämään koko organisaatiosi toimintaa

Buyer Journeyt (ostopolut tai asiakaspolut) ovat Buyer Personien rinnalla tehokkaan inbound-markkinoinnin perusta. Ne kuvaavat asiakkaan matkaa kohti tuotteen tai palvelun ostopäätöstä.

Ostajapersoonakohtaisten ostopolkujen avulla ymmärrät syvällisemmin mitä ostajapersoonasi haluaa polun eri vaiheissa kuulla ja mikä tieto hyödyttää häntä. Pystyt siis palvelemaan asiakastasi osuvammin ja paremmin, ja voit samalla tunnistaa myös asiakaskokemuksen heikkoudet ja vahvuudet. Tämän pohjalta myös koko markkinoinnin kokonaisuus kannattaa rakentaa tukemaan ostajapersoonien päätöksentekoa.

Asiakaspolut voidaan mallintaa kaavioksi huomioimalla tärkeät touchpointit asiakkaan polulla. Tässä täytyy yhdistää sekä myynnin että markkinoinnin, mutta myös esimerkiksi asiakaspalvelun toiminta saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ostopolkujen määrittely auttaa sinua siis markkinoinnin kehittämisen lisäksi kehittämään koko organisaation toimintaa. Mallinnettua polkua voidaan hyödyntää muun muassa markkinoinnin sekä myynnin ja markkinoinnin automaatioiden toteuttamisessa.

Buyer Journeyn vaiheet karkeasti:

  1. Tiedostaminen (Awareness): Asiakas tiedostaa tarpeensa tai haasteensa. Sysäyksenä tälle voi olla jokin käytännön elämän tilanne tai myös oikeaan aikaan tarjottu ajatuksia herättävä tai mieleenpainuva sisältö.

  2. Harkinta (Consideration): Harkintavaiheessa asiakas selvittää, millaisia vaihtoehtoja haasteen tai tarpeen ratkaisemiseen on tarjolla

  3. Päätöksenteko (Decision/ Purchase): Asiakas on selvittänyt vaihtoehdot ja tekee päätöksen

    Katso myös markkinoinnin automaatio ja inbound-markkinointi.

Ota yhteyttä