Skip to content
Group2

Sosiaalisen median mainonta

Sosiaalisella medialla tavoitat asiakkaat tehokkaasti

Sosiaalisen median mainonnan ei tarvitse tarkoittaa vain yksittäisten postausten sponsoroimista sinne sun tänne keksityillä kohdennuksilla. Parhaimmillaan Facebook-, Instagram- ja Linkedin-mainonnalla tavoitetaan oikeat käyttäjät ostopolun eri vaiheissa. Käyttäjille esitetään kustomoitua, tekstillistä ja visuaalista sisältöä riippuen siitä millainen suhde heillä jo on yrityksesi kanssa.

Facebook-, Instagram- ja LinkedIn-mainonnan hinta on räätälöitävissä yrityksen mainonta resurssien mukaan. Some-mainontaan voidaan allokoida juuri sen verran budjettia mitä on käytettävissä. Tarkkojen kohdistusominaisuuksien avulla mainostaminen on kustannustehokasta. Sponsoroituun mainontaan käytettävä budjetti kannattaa suhteuttaa tavoitellun kohderyhmän kokoon sekä haluttuun tavoitteeseen nähden.

Tehokkaalla some-mainonnalla onnistumme:

 • Parantamaan tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta
 • Lisäämään liidien määrää
 • Kasvattamaan myyntiä
 • Täydentämään asiakaskokemusta


Mainonnan kohdentamisessa voidaan käyttää esimerkiksi:

 • Demografiatietoja
 • Kiinnostusten kohteita, verkkokäyttäytymistä (uudelleenmarkkinointi) ja ostohistoriaa
 • Olemassa olevia asiakkaita muistuttavia yleisöjä (lookalike)
 • Aiempaa sitoutumista julkaisuihin (tykkäykset, reaktiot, kommentit, jaot, videoiden katselut yms.)
Facebook


LUE LISÄÄ >

 
Instagram


LUE LISÄÄ >

 
LinkedIn


LUE LISÄÄ >

 
Muu SoMe


LUE LISÄÄ >

 

Facebook

Facebookilla on Suomessa lähes kolme miljoonaa käyttäjää. Laaja käyttäjämäärä mahdollistaa moniulotteisen ja kustannustehokkaan mainonnan kohdentamisen. 

Maksettu Facebook-mainonta toteutetaan samoilla työkaluilla kuin Instagram-mainonta. Mainonnan systemaattisessa tekemisessä suosittelemme vahvasti konversiopolkuun liittyvää ajattelua ja sen tuomista koko mainonnan kulmakiveksi. Facebookin lukuisten mainontaominaisuuksien ja mainosmuotojen avulla tehokkainta on esittää kohdennettu ja osuva viesti käyttäjälle myyntisuppilon oikeassa vaiheessa. Kohdennettu viesti tietylle kohderyhmälle lisää huomattavasti mainontaan sitoutumista ja kasvattaa suppilon loppupäästä myös suoraa myyntiä. Tarkasti kohdennettu viesti laskee Facebook-mainonnan hintaa sillä hukka näyttökertoja tulee vähemmän eivätkä mainoseurot valu väärille silmille.

Facebook-mainonta sopii parhaiten:

 • Laajan kohdeyleisön tavoittamiseen
 • B2C- tai B2B-yritysten mainontaan
 • Uusien liidien löytämiseen
 • Myynnin kasvattamiseen
 • Asiakasviestinnän kehittämiseen

Instagram

Instagramissa rakennetaan brändiä, luodaan mielikuvia ja kasvatetaan vuorovaikutusta asiakkaisiin. Maksettu Instragram-mainonta toteutetaan samoja työkaluja käyttäen kuin Facebook-mainonta, jolloin useat mainonta ominaisuudet ovat yhteneväiset molemmilla alustoilla. Suunnitelmallisesti rakennettu mainonnan hallinnan tili mahdollistaa funnelmaisen ajattelun, jolla käyttäjät tavoitetaan oikeassa vaiheessa konversiopolkua. Instagram on kanavana visuaalinen ja vaatiikin parhaiten toimiakseen systemaattista ja laadukasta sisällöntuotantoa. Silmiinpistävä ja sitouttava sisältö herättää käyttäjien huomion ja vaikuttaa myös orgaanisen näkyvyyden kehitykseen.

Instagram-mainonnan kautta on mahdollista lisätä myös myyntiä. Alustalla on useita erilaisia mainosmuotoja kuten tarina-, kuva-, video-, karuselli-, ja kokoelmamainokset. Näistä jokainen soveltuu oikein toteutettuna jopa suoraan myynnin kasvattamiseen. Tuotteita myyviä yrityksiä varten Instagram kaupan pystyttäminen mahdollistaa tuotteiden suoran, verkkokauppamaisen myynnin Instagramin omalla alustalla tai kuviin/videoihin tägätyt tuotteet on mahdollista ohjata mainoksesta oman verkkokauppasi sivustolle ko. tuotteeseen.

Osana sosiaalisen median strategiaa Instagram toimii parhaiten: 

 • Brändin tunnettuuden kasvattamiseen
 • Tarkkaan mainonnan kohdentamiseen
 • Asiakastyytyväisyyden parantamiseen
 • Orgaanisen näkyvyyden lisäämiseen
 • Vaikuttajamarkkinointiin

LinkedIn

Vaikka Suomen noin 1,2 miljoonan LinkedIn-käyttäjän määrä on kansainvälisesti tarkasteltuna vielä alhainen, on sen käyttäjämäärä kasvusuuntainen eri toimialoilla. LinkedIn onkin ammattilaisten someverkosto, jonka vahvuuudet ovat B2B-markkinoinnissa ja rekrytoinnissa. Hyvin rakennetulla ja ylläpidetyllä yritysprofiililla on myös kiistaton rooli brändimielikuvan rakentamisessa, varsinkin jos yrityksesi toimii kansainvälisillä markkinoilla.  

Onko LinkedIn-mainonta kallista? No onhan se, varsinkin jos vertaat sitä vaikkapa Google Ads tai Facebook-mainontaan. Vaikka klikkauskohtainen hinta onkin LinkedIn:ssa usein muita kanavia kalliimpaa, saat siellä selkeästi tarkemman  ammatillisen kohdennuksen, jolla saat tavoitettua sinulle tärkeät henkilöt heidän ostoputkensa eri vaiheissa. Myös LinkedIn on parhaimmillaan kun se on yhtenä osana tarkkaan suunniteltua digitaalisen markkinoinnin strategiaa,.

Mitä hyötyä LinkedIn-mainonnasta on?

 • Tarkka ammatillinen kohdennus työnkuvan, tittelin, yrityksen tai toimialan mukaan
 • Monipuoliset mainosmuodot sponsoroiduista julkaisuista, bannerimainontaan ja räätälöityihin suoraviesteihin
 • Tarkka ja monipuolinen mainonnan tehokkuuden seuranta ja mittaus
 • Kohderymästäsi ja viestistäsi riippuen voit tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ostoputken eri vaiheissa: yrityksesi tunnettuuden kasvattamisessa, harkinnan nostossa sekä suorien konversioiden tuomisessa

Muu sosiaalinen media

Voimme auttaa sinua mainostamaan myös muissa some-kanavissa, kuten Twitterissä, Messergerissä tai TikTokissa. Twitter on oikea kanava sinulle, mikäli haluat herättää keskustelua ja näkyä edelläkävijöiden joukossa. Twitterissä voit käyttää erilaisia mainosmuotoja (esim. twiittien promoaminen, videot ja karusellimainokset) ja kohdentaa mainoksia hyödyntämällä erilaisia demografiatietoja ja yleisöjä.

TikTokin kautta tavoitat erityisesti nuoria kohderyhmiä ja Messengeriä voit käyttää esimerkiksi kommunikointiin potentiaalisen asiakkaasi kanssa.

Ota yhteyttä