Skip to content
sanakirja
Quru1.7.2021 11:2814 min read

Web-analytiikan sanakirja: ota tärkeimmät termit haltuusi

Pyörryttävätkö sessiot, konversiot ja eventit? Verkkoanalytiikan ja digimarkkinoinnin termit vilisevät uusia sanoja, joiden perässä voi olla haastavaa pysyä. Teimme tätä varten sinulle kattavan sanakirjan, joka sisältää alan tärkeimmät mittarit ja dimensiot, jotka sinun kannattaa tietää. 

Termit ovat listattu aakkosjärjestykseen ja sisältävät sanoja erityisesti Googlen työkaluilla tehtävää analytiikkaa varten (Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager ym.). 

Vinkki: käytä tätä sanakirjaa viimeisenä harjoituksenasi ennen kuin teet Google Analytics -sertifikaatin (GAIQ). Hallitsemalla nämä konseptit ja termit kunnolla voit jo kutsua itseäsi analytiikkamestariksi!

P.S. Pahoittelut kehnosta suomen kielestä. Virallisten suomennosten sijaan käytämme näissä termeissä niiden englanninkielisiä vastineita. 

Puuttuuko sanakirjasta jokin erittäin merkittävä termi? Lähetä meille palautetta. 

Web-analytiikka: yleisimmät termit 

Yleisimmät termit joita käytetään Google Analytiikassa. Tsekkaa myös Google Support Glossary for analytics. 

% Exit 

% Exit on metriikka analytiikassa: sivulta poistumisien määrä / sivulatausten yhteislukema.

Account 

Accountilla (account, tili) tarkoitetaan Google Analytiikassa yleensä yritystä/organisaatiota, joka omistaa analytiikkatilin.

Yleensä tilin omistajan kaikki sivustot on mitattu samaan tiliin Google Analytiikassa.

App + Web eli GA4

GA4 on uudelleen nimetty Web + App property-tyyppi, joka on Google Analytiikan uusi versio. Päivitys mullistaa lähes kokonaan aikaisemmat toiminnallisuudet. Uusi versio keskittyy muun muassa vierailijoiden käyttäytymisen kokonaisvaltaiseen tunnistamiseen yksityisyys huomioiden ja koneoppimisen hyödyntämiseen.

Lue lisää GA4-mittauksesta blogistamme.

Assisted conversion

Assisted conversion -arvo annetaan sellaiselle liikenteen lähteelle, joka ei suoraan johtanut konversioon, mutta vaikutti sen syntyyn ostopolun aikana. Assisted conversion -analyysilla voidaan arvioida kokonaisvaltaisemmin eri kanavien vaikutusta konversioiden syntyyn, esim. kuinka sosiaalisen median mainonta vaikuttaa ostosten syntyyn. Analysointi hoituu Google Analytiikassa Multi-channel funnels -raportissa.

Attribution model

Myös: first interaction, last interaction, linear, position-based (U curve), time decay

Attribuutiomalli on sääntö tai joukko sääntöjä, jotka määrittävät, kuinka myyntitapahtumat ja konversiot osoitetaan konversiopolun eri kosketuspisteille eli liikenteen tuojille (esim. email, social, organic search). Google Analytiikassa on mahdollista vertailla eri attribuutiomalleja keskenään Model Comparison Tool -työkalussa.

Muutama attribuutiomalli on listattu alla. Lue lisää eri attribuutiomalleista täältä.

 • First interaction: myynti/konversio kirjataan ensimmäiselle tunnetulle liikenteen lähteelle. Muille liikenteen lähteille ei ansiota. 
 • Last interaction: myynti/konversio kirjataan sille liikenteen lähteelle, josta konvertoitunut käynti tuli. Myöskään tässä mallissa muille lähteille ei ansiota. 
 • Linear: jokainen kosketuspinta saa yhtäläisen arvon konversiopolussa. 
 • Position based (“U”curve): konversioarvo annetaan ensimmäiselle ja viimeiselle kosketuspisteelle konversiopolulla, ja jäljelle jääneet arvot annetaan tasaisesti konversiopolun keskelle sijoittuville kanaville. 
 • Time Decay: konversiota lähinnä olevat kosketuspisteet saavat eniten konversioarvoa.

Bounce

Myös: bounce rate, adjusted bounce rate     

Bouncella eli “välittömällä poistumisella” tarkoitetaan käyntiä, joka sisältää vain yhden hitin (käytännössä sivulataus). Bounce rate tarkoittaa "bounssanneiden" eli välittömästi sivustolta poistuneiden osuutta kaikista käynneistä (bounces / all sessions). 

Adjusted bounce rate tarkoittaa alle x sekunnissa sivulta poistuneiden osuutta liikenteestä - aikamäärää voidaan siis säätää halutun pituiseksi.

Campaign

Campaign on dimensio analytiikassa, joka kertoo mihin kampanjaan liikenteen lähde liittyi. Mikäli kampanjan määrite on (not set), ei liikenteen mukana ole kulkenut kampanjatietoa.

Channel

Myös: Default Channel Grouping 

Liikenteen lähteitä kategorisoidaan GA:ssa kanavien (channel) avulla. GA sisältää valmiiksi oletuskanavajaottelun (Default Channel Grouping), jossa kanavat on määritelty olemassa olevien muuttujien perusteella. Huomaa, että kanavien määritelmiä voi muuttaa ja niitä voi luoda lisää.

Lue lisää eri kanavaryhmittelyistä tämän artikkelin lopusta.

Content

Content on dimensio analytiikassa, joka kertoo sisältöön liittyvää lisätietoa liikenteen lähteestä. Usein Content saattaa olla esimerkiksi mainostyyppi. Content merkataan usein UTM-parametreilla mainoslinkkiin. Lue lisää UTM-parametreistä täältä.

Conversion

Myös: conversion rate %, goal conversion rate, eCommerce conversion rate 

Konversio on mikä tahansa tapahtuma, joka määritetään sivuston tavoitteeksi. Tavoite määritellään toteutuneeksi tietyin ehdoin GA:n Goals-osiossa (GA4: Conversions-osiossa). Ehto voi olla esimerkiksi sivun katselu, lomakkeen lähetys tai napin klikkaus. Verkkokaupassa tämä on yleensä ostotapahtuma (transaction).

Conversion rate kertoo prosentuaalisesti, kuinka suuri osa käynneistä sisältää määritellyn konversion, eli ”konvertoituu”. Goal conversion rate tarkoittaa tavoitteiden konversioastetta. Esimerkiksi lomakkeen lähetyksen konversioprosentti kertoo kuinka moni (kaikista käyttäjien istunnoista) on lähettänyt lomakkeen. Yksittäisten tavoitteiden Goal Conversion Rate on nähtävissä mm. Hankinta > Kaikki Liikenne > Kanavat -raportissa. 

eCommerce conversion rate tarkoittaa verkkokaupan ostosten konversioastetta.

Device

Myös: Device Category 

Device eli laite on dimensio analytiikassa, joka kertoo millä laitteella kävijä on tullut sivustolle. Eri laitteet kategorisoidaan mobiililaitteiksi (mobile), tablettilaitteiksi (tablet) ja pöytätietokoneiksi (desktop).

Dimension

Myös: Custom Dimension 

Dimensio on ominaisuus, joilla mittareita voidaan tarkastella ja jaotella. Arvo on yleensä tekstiä, esimerkiksi: selain (Chrome, Firefox, IE etc.), laitetyyppi (Desktop, Mobile, Tablet) tai liikenteen lähde (orgaaninen haku, tietty kampanja). 

Custom dimension on taustatieto, jota GA:ssa ei ole oletuksena olemassa, esimerkiksi artikkelin kirjoittaja tai sisäänkirjautumisen status. Custom dimensioita voidaan luoda admin-asetuksista ja tägittämällä.

Entrances

Entrances on metriikka analytiikassa, joka kertoo sisääntulojen määrän tietylle sivulle. Esimerkiksi kuinka monta kertaa sivu on ollut kävijän ensimmäinen istuntonsa aikana.

Event

Myös: Unique Events, Event Category, Event Action, Event Label 

Event (tapahtuma) lähetetään silloin, kun halutaan mitata muita sivutoimintoja, kuin sivulatauksia, esimerkiksi videoiden katseluita tai linkkien klikkauksia. Events kertoo, kuinka monta kertaa event-hitti lähetettiin. Unique events kertoo, kuinka moni sivukäyntiä sisälsi tämän eventin. 

Jokaiselle event-hitille määritellään 3 muuttujaa: category (esim. Ulos johtavat linkit), action (esim. Click) ja label (esim. URL johon linkki johtaa). 

Googlen työkaluilla työskennellessä eventit luodaan usein Google Tag Manager -työkalun avulla. Eventit nähdään GA:ssa raportilla Behavior - Events (GA4: Events -raportti) 

Filter 

Filtterit ovat työkaluja datan tarkempaa tarkastelua ja suodatusta varten.  

Filttereillä voidaan päättää, mikä osa datasta otetaan analytiikassa mukaan tarkasteluun (include). Näillä voidaan päättää myös, mikä osa datasta jätetään pois (exclude). Filttereillä voidaan myös muuttaa sitä, miltä data näyttää raportissa (search & replace). Filtterit suoritetaan aina siinä järjestyksessä, jossa ne on listattu. Hyvä työväline filttereiden kanssa toimimiseen on RegEx.

First interaction

Attribuutiomalli, jossa myynti/konversio kirjataan ensimmäiselle tunnetulle liikenteen lähteelle. Muille liikenteen lähteille ei ansiota.

Lue lisää attribuutiomalleista täältä.

GA4 (App + Web)

GA4 on uudelleen nimetty App + Web property-tyyppi, joka on Google Analytiikan uusi versio. Päivitys mullistaa lähes kokonaan aikaisemmat toiminnallisuudet. Uusi versio keskittyy muun muassa vierailijoiden käyttäytymisen kokonaisvaltaiseen tunnistamiseen yksityisyys huomioiden ja koneoppimisen hyödyntämiseen.

Lue lisää GA4:n ominaisuuksista blogistamme ja katso webinaari aiheesta. 

GAIQ-sertificate (Google Analytics Individual Qualification) 

GAIQ on Googlen sertifikaatti, joka edellyttää perustiedot Google Analyticsin käytöstä. Sertifikaatti uusitaan vuosittain ja se tehdään Googlen Skillshopissa. Me Qurulla järjestämme myös GAIQ-sertifikaattikoulutuksia. 

Goal

Myös: goal conversion, smart goal, goal funnel, goal value

Goal on tavoite, johon sivuston julkaisija toivoo käyttäjien pääsevän (muu kuin verkkokauppaostos). Goalit määritellään usein KPI-suunnitelman pohjalta. Muita nimityksiä voidaan käyttää, kuten tavoite tai konversiopiste. Esimerkkejä goaleista: uutiskirjeen tilaus, tarjouspyynnön lähetys tai yhteydenotto (liidi).

Goal Conversion tarkoittaa toteutunutta tavoitetta (muu kuin verkkokauppaostos). Goal Conversion tapahtuu vain kerran yhden käynnin aikana riippumatta siitä, kuinka monta kertaa tavoite toteutuu.

Smart Goal on automaattinen goal-tyyppi, jota käytetään Google Ads -mainonnan optimoimiseen sellaisilla sivustoilla, joille ei ole määritelty muita konversiopisteitä. Smart Goals -toiminto yrittää erottaa hyvät käynnit huonoista mm. käynnin pituuden, laitteen ja kävijän sijainnin perusteella koneoppimisen avulla.

Goal funnel tarkoittaa sivuja, jotka muodostavat konversioputken eli “suppilon”. Tavoitteen asetuksissa voidaan määritellä putkelle tietyt valinnaiset ja/tai pakolliset stepit.

Goal Value tarkoittaa tavoitteelle määriteltyä rahallista arvoa analytiikassa. Arvon avulla eri tavoitteiden tehokkuutta on helpompi analysoida.

Google Analytics API

Myös: reporting API v4, management API

Google Analytics API (application programming interface) tarkoittaa rajapintaa tuloksiin, kun halutaan pääsy asetuksiin tai tuloksiin GA-käyttöliittymän ohi.

 • Reporting API v4: pääsy GA:n tuloksiin ilman käyttöliittymää, esim. tulokset suoraan exceliin, tai GA-tulokset automaattisesti jonkin toisen työkalun käyttöön. 
 • Management API: GA:n asetusten muokkauksen työväline suurille yrityksille, joilla on paljon erilaisia datanäkymiä. Filtterit, goalit, käyttäjäoikeudet, Ads-linkitykset jne. 

Google Data Studio

Google Data Studio on ilmainen datan visualisointityökalu, jolla mahdollistetaan tulosten tehokas raportointi. Google-perheeseen kuuluvien työkalujen datan voi viedä Data Studioon suoraan (ilmaiseksi), esim:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • YouTube
 • Google Sheets

Lisäksi, erillisten (maksullisten) connectorien avulla Data Studioon voidaan tuoda myös Googlen ulkopuolisia datalähteitä, esim. 

 • Sosiaalisen median palvelut
 • CRM ja tietokannat
 • Sähköpostiohjelmat
 • Muut hakukoneet
 • Mainosalustat

Google Tag Manager (GTM)

Google Tag Manager eli GTM on Googlen työkalu, jonka avulla voidaan luoda ja hallinnoida sivuston mittauspisteitä eli tägejä. Tag Managerin avulla mittauspisteet ovat yhdessä paikassa selkeän käyttöliittymän takana sen sijaan, että tageja tarvitsisi erikseen luoda suoraan sivuston lähdekoodiin. Tag Managerilla tageja voidaan myös yhdistellä ja luoda sääntöjä, joiden avulla on mahdollista räätälöidä erilaisia "eventtejä" eli tapahtumia. 

Google Tag Manager toimii ikään kuin kerroksena sivuston ja analytiikan välissä ja se auttaa jäsentämään dataa oikeassa muodossa Google Analytiikkaan.

Interaction (Hit)

Interaktio eli "hitti" on mikä tahansa interaktio sivustolla, joka lähettää dataa analytiikkaa varten (usein Google Analyticsiin). Mittauksen "molekyyli": kaikki Google Analytics -data koostuu pohjimmiltaan hiteistä. Tärkeitä hit-tyyppejä ovat mm. pageview, event tai ostos verkkokaupasta (transaction).

Keyword

Keyword on dimensio analytiikassa, joka kertoo millä hakusanalla kävijä tuli sivustolle orgaanisesta tai maksetusta hausta. Keywordeja voidaan seurata tehokkaasti esim. Google Search Console -työkalulla, joka voidaan liittää Google Analyticsiin.

Landing page

Landing page eli “laskeutumissivu” tai “ländäri” on käynnin ensimmäinen sivu - aloitussivu. Erityisesti maksetun mainonnan kampanjoita tarkastellessa kiinnitetään yleensä huomiota laskeutumissivujen tehokkuuteen.

Last-non-direct model

Last-non-direct model on GA:n käyttämä attribuutiomalli, jonka perusteella se antaa (attribuoi) kunnian konversiosta sille viimeiselle liikenteen lähteelle - poislukien suora liikenne - joka johti konversion sisältävään istuntoon sivustolla.

Lue lisää attribuutiomalleista täältä.

Linear model

Attribuutiomalli, jossa jokainen kosketuspinta saa yhtäläisen arvon konversiopolussa. 

Lue lisää attribuutiomalleista täältä.

Manual tagging, auto-tagging

Manual taggingia eli manuaalista tägitystä tehdään usein sellaisten kampanjoiden kautta tulevaan liikenteeseen, jota ei muuten tunnistettaisi analytiikassa (esimerkiksi email, some). Tämä toteutetaan lisäämällä kohdelinkkeihin UTM-parametrit (lue lisää UTM-parametreista alla).

Auto-taggingia eli automaattista tägitystä käytetään mm. Google Ads -kampanjoissa yhdistämällä Ads-tili Google Analytics -tiliin. Kun Auto-tagging on päällä, Ads lähettää kampanjan tiedot automaattisesti kohdelinkin perään tulevan gclid-parametrin avulla, jolloin manuaalista tagitysta ei tarvita. 

Google Adsin automaattista tägitystä on myös mahdollista tarkentaa manuaalisten tägien avulla. Tällöin on muistettava noudattaa tarkasti seurantaparametrien hyviä käytäntöjä, jotta tieto kulkee Adsista Google Analytiikkaan saakka oikein.

Medium

Medium on dimensio analytiikassa, joka kertoo miten kävijä tuli sivustolle. Esim. organic, cpc, email. Tarkoitus on ilmaista liikenteen lähteen tyyppiä yleisemmin tarkkojen sivuosoitteiden sijaan (source). Ilmaistaan usein dimensio-yhdistelmänä Source / Medium Google Analytiikassa.

Metric

Myös: custom metric

Mittarilla on aina numeerinen arvo, esimerkiksi: käynnit, sivulataukset tai konversioaste.

Custom metric on mittari, joka kertoo esimerkiksi lähetettyjen kommenttien tai katseltujen videoiden määrän. Tätä mittaria ei kuitenkaan ole GA:ssa oletuksena olemassa, vaan se luodaan itse admin-asetuksista ja tägittämällä.

Multi-Channel funnels

Multi-Channel Funnels -raportit kertovat, mitä eri liikenteen lähteitä ostopolussa on ollut ennen ostosta/konversiota. Konversioarvo annetaan sille lähteelle, jonka kautta kävijä ostokäynnillä tuli. Assisted conversion -arvo annetaan jokaiselle ostokäyntiä edeltäneelle lähteelle. 

Lue lisää assisted conversion -arvosta yllä.

Pages / Session

Pages / Session on metriikka analytiikassa, joka kertoo istunnon aikana katsottujen sivujen keskimääräisen lukumäärän (sivut per istunto) . Yhden sivun toistuvat katselukerrat lasketaan mukaan tähän lukuun.

Pageview

Myös: Unique Pageview, Avg. Time on Page 

Pageview (sivukatselu) -hitti lähetetään aina silloin kun käyttäjä klikkaa auki sivun. Pageview kertoo, kuinka monta kertaa sivu ladattiin yhteensä. Sivukatselu lasketaan aina sivun latautuessa - jos käyttäjä lataa saman sivun uudestaan, tämä lasketaan ylimääräiseksi sivukatseluksi. Jos käyttäjä siirtyy toiselle sivulle ja palaa sitten alkuperäiselle sivulle, myös toinen sivun katselu tallennetaan. 

Unique Pageviews kertoo, kuinka moni istuntoa sisälsi kyseisen sivun. 

Avg. Time on Page kertoo keskimääräisen ajan, jonka kävijä vietti kahden sivulatauksen välissä.

PII (Personally Identifiable Information)

PII (suomeksi: henkilökohtaiset tunnistetiedot eli HTT) tarkoittaa sellaista informaatiota, jonka avulla käyttäjä on mahdollista yksilöidä eli tunnistaa analytiikassa. Googlen määritelmä:

"Google tulkitsee henkilökohtaisiksi tunnistetiedoiksi tiedot, joiden avulla yksilö voidaan suoraan tunnistaa, paikantaa tai tavoittaa."

Tällaisen informaation sisällyttäminen analytiikkaan on kiellettyä. PII saattaa sisältää sähköpostiosoitteita, henkilötunnuksia tai nimitietoja.  

Position based (“U”curve) model

Attribuutiomalli, jossa konversioarvo annetaan ensimmäiselle ja viimeiselle kosketuspisteelle konversiopolulla, ja jäljelle jääneet arvot annetaan tasaisesti konversiopolun keskelle sijoittuville kanaville. 

Lue lisää attribuutiomalleista täältä.

Property

Propertylla tarkoitetaan yleensä yhtä sivustoa, joka on lisätty analytiikkatiliin. Tällä sivustolla on oma uniikki UA-koodi eli Tracking ID (GA4: Property ID), jota käytetään tagityksessä eli mittauksen rakentamisessa ja hallinnoinnissa.

RegEx 

RegEx eli Regular Expressions tai “säännöllinen lauseke” on lauseke, jonka avulla voidaan tunnistaa erilaisten merkkien olemassaoloa. RegExiä voidaan hyödyntää monissa eri Google Analytiikan raporteissa ja sen avulla voidaan esimerkiksi sisällyttää tai poissulkea dimensioista tiettyjä merkkijonoja.

Remarketing (uudelleenmarkkinointi)

Remarketing (myös reta tai rema) eli uudelleenmarkkinointi tarkoittaa mainostamista uudelleen yleisöille, jotka ovat jo nähneet kyseisen sisällön. Mainonnassa voidaan esimerkiksi kohdentaa ja personoida mainoksia kävijöille, jotka ovat vierailleet tietyillä sivuilla tai hylänneet ostoskorissa ostoksen. Uudelleenmarkkinointi parantaa usein mainonnan tehokkuutta.

 • Toteutus ilman Google Analytiikkaa: niille sivuille, joiden kävijöitä halutaan tavoittaa myöhemmin muualla Googlen verkostossa, laitetaan koodinpätkä (”remarkkinointitägi”). 
 • Toteutus Google Analytiikan avulla: lisätägityksiä ei tarvita, vaan yleisöt voidaan luoda GA-segmenteillä.  

Jos haluat käyttää uudelleenmarkkinointia, GA:n Propertyn asetuksista täytyy laittaa Advertiser Features päälle. Huolehdithan myös, että yksityisyydensuojan asetuksesi ovat kunnossa - toisin sanoen, toteutat markkinointia ja keräät dataa vain niiltä henkilöiltä, ketkä antavat siihen luvan. Lue lisää mainonnan yksityisyydensuojasta täältä.

Report

Myös: standard reports, custom reports

Report eli raportti esittää dataa halutussa muodossa. Standardiraportit Google Analytiikassa ovat real-time (mitä sivustolla tapahtuu juuri nyt?), audience (millainen yleisö oli?), acquisition (mistä liikenne tuli?), behavior (mitä kävijät tekivät?) ja conversions (kuinka kävijät konvertoituivat eli kuinka arvokkaita he olivat?).

Custom reports tarkoittaa itse luotuja raportteja GA:ssa. Custom-raportteja voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan vetää tuloksia ristiin tai näyttää vain osa datasta. Google Analytiikan Custom raportteja järeämpi työväline datan visualisointiin on Google Data Studio.

Scope     

Scope tarkoittaa sitä dimension tai mittarin tasoa, jolla näitä mitataan. Scope-tasoja ovat user, session, hit tai product. Esimerkki: liikenteen lähteet (source) ilmaistaan analytiikassa istunnoittain (session), kun taas sivulataukset (pageview) ilmaistaan hittikohtaisesti (hit). 

Dimensioita ja metriikoita tulee taulukoida ristiin keskenään vain silloin, kun niissä on sama scope. Esimerkki: istuntojen lukumäärä sivunimien mukaan järjesteltynä tuottaa harhaanjohtavaa dataa, koska sivunimet lasketaan hittikohtaisesti (pageview), ei istuntokohtaisesti.

Segment 

Segmentointi on GA-datan pilkkomista istunto- tai kävijäperustaisiin ryhmiin tiettyjen ehtojen perusteella. Erilaisia segmenttejä hyödynnetään usein tutkiessa sivuston kävijädataa tai luodessa yleisöjä uudelleenmarkkinointiin. Kun käytät segmenttejä, et koskaan muokkaa dataa, vaan erotat siitä vain osan erityistarkasteluun. Segmentit voivat olla käynti (session)- tai kävijäpohjaisia (user). Tällöin segmenttidata lasketaan käynneittäin tai kävijöittäin.

Huomaa, että segmentit eroavat hieman filtereistä eli suodattimista muun muassa siten, että suodattimet koskevat vain senhetkistä visualisointia. Segmentit sen sijaan voidaan tuoda Analytiikkaan ja viedä sieltä muualle, joten voit käyttää niitä myös muissa raporteissa ja kartoituksissa. 

Session

Myös: average session duration

Sessio eli istunto (vanha termi: vierailu/visit) on ryhmä käyttäjien interaktioita verkkosivustolla, jotka tapahtuvat tietyssä ajassa. Yksi istunto voi sisältää useita sivunäkymiä, tapahtumia ja verkkokauppatapahtumia. 

Oletusarvoisesti: jos käyttäjä on passiivinen vähintään 30 minuuttia, kaikki tulevat aktiviteetit määritetään uudelle istunnolle. Käyttäjät, jotka poistuvat sivustolta ja palaavat 30 minuutin sisällä, lasketaan osaksi alkuperäistä istuntoa. Sessio päättyy, kun kävijä ei tee sivustolla yhtään sivulatausta (tai muuta hittiä) 30 minuutiin. Tätä aikaa voi kuitenkin muuttaa tarvittaessa. 

Avg. session duration eli keskimääräinen istunnon kesto: kaikkien istuntojen kokonaiskesto (sekunteina) / istuntojen lukumäärä.

Source

Source on dimensio analytiikassa, joka kertoo mistä kävijä tuli sivustolle. Source voi olla esimerkiksi hakukone, sivustolle viittaava blogi (esimerkkiblogi.com). Tarkoitus on ilmaista liikenteen lähde tarkasti, ei yleistä liikenteen lähteen tyyppiä (medium). Ilmaistaan usein dimensio-yhdistelmänä source / medium Google Analytiikassa.

Tag, tagging

Tag eli “tagi” on mittausta varten luotu koodinpätkä, joka asennetaan sivuston lähdekoodiin datan keräämistä varten. Tagittamisella viitataan usein tagien luomiseen ja hallintaan. Tagityssuunnitelma eli mittaussuunnitelma on suunnitelma tagien toteuttamiseksi sivustolle, jonka avulla dokumentoidaan millaisia elementtejä mitataan ja miten.

Time Decay model

Attribuutiomalli, jossa konversiota lähinnä olevat kosketuspisteet saavat eniten konversioarvoa.

Lue lisää attribuutiomalleista täältä.

Transaction

Transaction on täyttynyt tavoite verkkokaupassa (ostos); joskus ”eCommerce conversion”. Transactioneita voi olla useita yhden käynnin aikana.  

User

Myös: new user, returning user, User ID

User kuvastaa yhtä kävijää sivustolla. Kävijät tunnistetaan evästeillä. Jokainen laite ja jokainen selain näkyy analytiikasta eri kävijänä, minkä vuoksi oletuksena tämä mittari sisältää paljon "ilmaa".  

Jos sama kävijä poistaa evästetietonsa sivustolta, hänet nähdään analytiikassa uutena kävijänä (new user), kun hän vierailee sivustolla uudelleen. Palaava kävijä (returning user) on sivustolla vieraileva kävijä, joka tunnistetaan vanhan evästetiedon perusteella palaavaksi kävijäksi. 

Mikäli sivustolla on käytössä sisäänkirjautuminen, voidaan kävijöiden mittaamiseen käyttää yksilöllistä User ID -tunnistetta. Tällöin kävijä tunnistetaan sisäänkirjautumisen perusteella, ei evästeillä. Sama kävijä voidaan tällöin tunnistaa eri päätelaitteiden yli anonyymilla user ID -merkinnällä.

UTM-parameter

UTM (Urchin Tracking Module) -parametrit ovat manuaalisen tagityksen keino erottaa liikenteen tiedot analytiikassa. UTM-parametrit ovat usein kampanjalinkkeihin lisättäviä tiedonpätkiä, jotka GA tunnistaa ja jaottelee analytiikassa haluttuihin kategorioihin. Parametrien avulla saadaan tietoa siitä miten eri markkinoinnin toimenpiteet toimivat, eli voit erottaa “omat” liikenteen lähteet muista. 

UTM-parametreja ovat seuraavat:

 • Utm_source = Mistä kävijät tulevat? (Esim YouTube, Facebook, newsletter)
 • Utm_medium = Miten kävijät tulevat? (Esim email, social, display, partner site)
 • Utm_campaign = Mikä kampanja on kyseessä? (Esim joulukampanja 2020)
 • Utm_content = Mainoksen lisätiedot (Esim kumpaa call-to-action copya käytetty)
 • Utm_term = Mitä hakutermiä mainonnassa on käytetty?

UTM-parametreistä on suositeltavaa käyttää ainakin source, medium ja campaign -parametreja. UTM-parametrit voidaan lisätä linkkeihin kätevästi Googlen Campaign URL -builderin tai itse rakennetun excelin avulla.

View

View eli näkymä tarkoittaa usein vain osaa sivuston liikenteestä tai sisällöstä, jolle on haluttu luoda oma näkymä analytiikassa. Esimerkkejä: 

 • Kaikki sivuston liikenne (esim. sisältää kaiken datan suodattamattomana (Raw data))
 • Osa sivuston liikenteestä (esim. tietty kieliversio, alaosio, kohderyhmä) 
 • Vaihtoehtoinen versio datasta (esim. turhat parametrit pois sivujen nimistä) 
 • Testinäkymä (esimerkiksi vain testisivuston liikenne)

Usein kannattaa varmuuskopiona säilyttää ainakin yksi näkymä, johon ei ole lisätty mitään filttereitä.

Web Analytics

Web Analytics eli Web-analytiikka tai “verkkoanalytiikka” on verkkodatan keräämistä, analysointia ja raportointia. Tämän tavoitteena on ymmärtää online-käyttäytymistä paremmin ja parantaa asiakaskokemusta.

Default Channel Grouping eli oletuskanavien määrittely

Lue lisää Google Analyticsin teknisestä kanavamäärittelystä täältä.

affiliate Liikenne affiliate-mainonnasta. 
direct

Liikenne suoraan (URL-osoite kirjoitettu selaimen osoitekenttään) tai selaimeen asetettujen kirjanmerkkien (bookmarks) kauttaMyös tunnistamaton liikenne. 

display

Liikenne display (kuvallisten) -mainosten kautta sivustolle. Display-mainoksia pyöritetään usein Google Adsin, Adformin tai muun vastaavan työkalun kautta.

email Sähköpostiliikenne. Huom: sähköpostiliikenne on merkittävä UTM-parametreilla (katso määritelmä yltä)jotta saat oikean kanavamäärityksen tälle analytiikassa.
organic search Orgaaninen hakukoneliikenne esim. GooglestaYandexista tai Baidusta. 
paid search Maksettu hakukonemainonta, esim. Google Ads tai Bing Ads.
referral Liikenne muilta viittaavilta sivustolta (sosiaalisen median sivustot erotetaan näistä usein erikseen). Esimerkiksi uutismediasivut tai maininnat eri yhteistyökumppaneiden sivuilla.
social Liikenne sosiaalisen median sivustoilta.
(other) Liikenne lähteestäjoka ei kuulu mihinkään edellä mainittuun oletuskanavaryhmittelyyn.

 

Haluatko kuulla lisää Google Analyticsin uusimmasta versiosta GA4sta? 

Katso Google Analytics 4 webinaari