Quru 9.10.2020 11:28

Web-analytiikan sanakirja: ota tärkeimmät termit haltuusi

Viimeksi päivitetty lokakuussa 2020.

Pyörryttävätkö istunnot, bounce ratet ja eventit? Verkkoanalytiiikan ja digimarkkinoinnin termit vilisevät uusia sanoja, joiden perässä voi olla haastavaa pysyä. Teimme tätä varten sinulle kattavan web-analytiikan sanakirjan, joka sisältää alan tärkeimmät mittarit ja dimensiot, jotka sinun kannattaa tietää. 

Termit ovat listattu aakkosjärjestykseen ja sisältävät sanoja erityisesti Googlen työkaluilla tehtävää analytiikkaa varten (Google Analytics, Ads ym.). 

Vinkkikäytä tätä sanakirjaa viimeisenä harjoituksenasi ennen kuin teet Google Analytics –sertifikaatin (GAIQ). Hallitsemalla nämä konseptit ja termit kunnolla voit jo kutsua itseäsi analytiikkamestariksi! 

P.S. Pahoittelut kehnosta suomen kielestä. Virallisten suomennosten sijaan käytämme näissä termeissä niiden englanninkielisiä vastineita. 

Puuttuuko sanakirjasta jokin erittäin merkittävä termiLähetä meille palautetta. 

Web-analytiikkayleisimmät termit 

Yleisimmät termit joita käytetään Google Analyticsissa. Tsekkaa myös Google Support Glossary for analytics. 

 

% Exit 

% Exit on metriikka analytiikassasivulta poistumisien määrä / sivulatausten yhteislukema.

 

Account 

Accountilla (account, tili)
tarkoitetaan Google Analyticsissa yleensä yritystä/organisaatiotajoka omistaa analytiikkatilin.
Yleensä tilin omistajan kaikki sivustot on mitattu samaan tiliin Google Analyticsissa.

 

App + Web

App + Web on uusi property-tyyppi ja tapa mitata dataa Google Analyticsissa. Toimii erityisesti appi- ja web-datan yhdistämisessäOminaisuus on vielä beta-vaiheessamutta tulee Googlen mukaan olemaan standardi tulevaisuuden analytiikassa. Lue lisää App + Web -mittauksesta blogistamme.

 

Assisted conversion

Assisted conversion -arvo annetaan sellaiselle liikenteen lähteellejoka ei suoraan johtanut konversioonmutta vaikutti sen syntyyn ostopolun aikana. Assisted conversion -analyysilla voidaan arvioida kokonaisvaltaisemmin eri kanavien vaikutusta konversioiden syntyyn, esim. kuinka somemainonta vaikuttaa ostosten syntyyn. Analysointi hoituu Google Analyticsissa Multi-channel funnels -raportissa.

 

Attribution model

Myös: first interaction, last interaction, linear, position based (U curve), time decay

Attribuutiomalli on sääntö tai joukko sääntöjäjotka määrittävätkuinka myyntitapahtumat ja konversiot osoitetaan konversiopolun eri kosketuspisteille eli liikenteen tuojille (esim. email, social, organic search). 

Google Analyticsissa on mahdollista vertailla eri attribuutiomalleja keskenään Model Comparison Tool -työkalussa. 

Muutama attribuutiomalli on listattu alla. Lue lisää eri attribuutiomalleista täältä.

 • First interactionmyynti/konversio kirjataan ensimmäiselle tunnetulle liikenteen lähteelle. Muille liikenteen lähteille ei ansiota. 
 • Last interaction: myynti/konversio kirjataan sille liikenteen lähteellejosta konvertoitunut käynti tuliMyöskään tässä mallissa muille lähteille ei ansiota. 
 • Linear: jokainen kosketuspinta saa yhtäläisen arvon konversiopolussa. 
 • Position based (“U“curve): konversioarvo annetaan ensimmäiselle ja viimeiselle kosketuspisteelle konversiopolulla, ja jäljelle jääneet arvot annetaan tasaisesti konversiopolun keskelle sijoittuville kanaville. 
 • Time Decay: konversiota lähinnä olevat kosketuspisteet saavat eniten konversioarvoa.

 

Bounce

Myös: bounce rate, adjusted bounce rate     

Bouncella tarkoitetaan käyntiäjoka sisältää vain yhden hitin (käytännössä sivulataus). Käytetään myös suomeksi nimitystä "välittömät poistumiset". Bounce rate tarkoittaa "bounssanneiden" osuutta kaikista käynneistä (bounces / all sessions). 

Adjusted bounce rate tarkoittaa alle x sekunnissa sivulta poistuneiden osuutta liikenteestä - aikamäärää voidaan siis säätää halutun pituiseksi.

 

Campaign

Campaign on dimensio analytiikassamihin kampanjaan liikenteen lähde liittyi?

 

Channel

Myös: default channel grouping 

Kanavien (channel) avulla liikenteen lähteitä kategorisoidaan GA:ssa. GA sisältää valmiiksi oletuskanavajaottelun (default channel grouping)jossa kanavat on määritelty olemassa olevien muuttujien perusteella. Lue lisää eri kanavaryhmittelyistä tämän artikkelin lopussa.

 

Content

Content on dimensio analytiikassasisältöön liittyvä lisätieto liikenteen lähteestäUsein esimmainostyyppi. Content merkataan usein UTM-parametreilla mainoslinkkiin.

 

Conversion

Myös: conversion rate %, goal conversion rate, eCommerce conversion rate 

Konversio on mikä tahansa tapahtumamikä määritetään sivuston tavoitteeksi. Verkkokaupassa tämä on yleensä ostotapahtuma (transaction), mutta sivustolla voi olla myös muita tavoitteitajotka lisätään Goal-tapahtumiksi Google Analyticsissa. 

Conversion rate kertoo prosentuaalisestikuinka suuri osa käynneistä sisältää konversioneli ”konvertoituu”. 

Goal conversion rate tarkoittaa tavoitteiden (Goal, linkki) konversioastetta. eCommerce conversion rate tarkoittaa verkkokaupan ostosten konversioastetta.

 

Device

Myös: device category 

Device eli laite on dimensio analytiikassaKategorisoidaan mobiililaitteiksi (mobile), tablettilaitteiksi (tablet) ja pöytäkoneiksi (desktop).

 

Dimension

Myös: custom dimension 

Dimensio on ominaisuus, joilla mittareita voidaan tarkastella ja jaotellaArvo on yleensä tekstiäesimerkiksiselain (Chrome, Firefox, IE etc.), laitetyyppi (Desktop, Mobile, Tablet) tai liikenteen lähde (orgaaninen hakutietty kampanja). 

Custom dimension on taustatieto, jota GA:ssa ei ole oletuksena olemassa, esimerkiksi artikkelin kirjoittaja tai sisäänkirjautumisstatus. Custom dimensio luodaan admin-asetuksista ja tagittamalla.

 

Entrances

Entrances on metriikka analytiikassa. Se kertoo sisääntulojen määrän tietylle sivullekuinka monta kertaa sivu on ollut kävijän ensimmäinen istuntonsa aikana?

 

Event

Myös: unique events, event category, event action, event label 

Event (tapahtuma) lähetetään silloin kun halutaan mitata muita sivutoimintoja kuin sivulatauksiaesimerkiksi videoiden katseluita tai linkkien klikkauksia. Events kertookuinka monta kertaa event-hitti lähetettiin. Unique events kertookuinka moni sivukäyntiä sisälsi tämän eventin. 

Jokaiselle event-hitille määritellään 3 muuttujaa: category (esim. Ulos johtavat linkit), action (esim. Click) ja label (esim. URL johon linkki johtaa). 

Googlen työkaluilla työskennellessä eventit luodaan usein Google Tag Manager -työkalun avullaEventit nähdään GA:ssa raportilla Behavior - Events.

 

Filter 

Filtterit ovat työkaluja datan tarkastelua varten 

Filttereillä voidaan päättää, mikä osa datasta otetaan analytiikassa mukaan tarkasteluun (include). Näillä voidaan päättää myös, mikä osa datasta jätetään pois (exclude). Filttereillä voidaan myös muuttaa sitä, miltä data näyttää raportissa (search & replace). Filtterit suoritetaan aina siinä järjestyksessä, jossa ne on listattu."

 

GAIQ-sertificate (Google Analytics Individual Qualification) 

GAIQ on Googlen sertifikaattijoka edellyttää perustiedot Google Analyticsin käytöstäSertifikaatti uusitaan vuosittainTehdään Googlen Skillshopissa.   

 

Goal

Myös: goal conversion, smart goal, goal funnel, goal value

Goal on tavoitejohon sivuston julkaisija toivoo käyttäjien pääsevän (muu kuin verkkokauppaostos). Goalit määritellään usein KPI-suunnitelman pohjalta. Muita nimityksiä voidaan käyttääkuten tavoite tai konversiopisteEsimerkkejä goaleistauutiskirjeen tilaustarjouspyynnön lähetys tai yhteydenotto (liidi).

Goal Conversion tarkoittaa täyttynyttä tavoitetta (muu kuin verkkokauppaostos). Goal Conversion tapahtuu vain kerran yhden käynnin aikana riippumatta siitäkuinka monta kertaa tavoite toteutuu.

Smart Goal on goal-tyyppi, jota käytetään Google Ads-mainonnan optimoimiseen sellaisilla sivustoillajoille ei ole määritelty muita konversiopisteitä. Smart Goals -toiminto yrittää erottaa hyvät käynnit huonoista mm. käynnin pituudenlaitteen ja kävijän sijainnin perusteella koneoppimisen avulla.

Goal funnel tarkoittaa sivujajotka johtavat konversioon (”suppilo”).

Goal Value tarkoittaa tavoitteelle määriteltyä rahallista arvoa analytiikassa.

 

Google Analytics API

Myös: reporting API v4, management API

API (application programming interface) tarkoittaa rajapintaa tuloksiinkun halutaan pääsy asetuksiin tai tuloksiin GA-käyttöliittymän ohi.

 • Reporting API v4: pääsy GA:n tuloksiin ilman käyttöliittymääesimtulokset suoraan exceliin, tai GA-tulokset automaattisesti jonkin toisen työkalun käyttöön. 
 • Management API: GA:n asetusten muokkauksen työväline suurille yrityksillejoilla on paljon erilaisia datanäkymiä. Filtterit, goalitkäyttäjäoikeudet, Ads-linkitykset jne. 

 

Google Data Studio

Google Data Studio on ilmainen datan visualisointityökalujolla mahdollistetaan tulosten tehokas raportointi.
Googlen työkalujen datan voi viedä Data Studioon suoraanesim:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • YouTube
 • Google Sheets

Erillisten (maksullistenconnectorien avulla Data Studioon voidaan tuoda myös muita datalähteitäesim. 

 • Sosiaalinen media
 • CRM
 • Sähköpostiohjelmat

 

Google Tag Manager (GTM)

GTM on Googlen työkalujoilla mittausta luodaan ja hallinnoidaanGTM:n avulla mittaustagit ovat yhdessä paikassa selkeän käyttöliittymän takana sen sijaanettä tageja pitäisi erikseen luoda suoraan sivukoodiin. Tag managerilla tageja voidaan yhdistellä ja luoda sääntöjä sitenettä syntyy erilaisia "eventtejäeli tapahtumiaGTM:sta tuodaan dataa Google Analyticsiinjolla analysoidaan tag managerin keräämää dataa.

 

Interaction (Hit)

Interaktio eli "hitti" on mikä tahansa interaktio sivustolla, joka lähettää dataa analytiikkaa varten (usein Google Analyticsiin). Mittauksen "molekyyli": kaikki Google Analytics -data koostuu pohjimmiltaan hiteistä. Tärkeitä hit-tyyppejä ovat mm. pageview, event tai ostos verkkokaupasta (transaction).

 

Keyword

Keyword on dimensio analytiikassamillä hakusanalla kävijä tuli sivustolle? Keywordeja voidaan seurata tehokkaasti esim. Google Search Console -työkalulla, joka voidaan liittää Google Analyticsiin.

 

Landing page

Landing page eli “ländäri on käynnin ensimmäinen sivu - aloitussivu.

 

Last-non-direct model

Last-non-direct model on GA:n käyttämä attribuutiomallijonka perusteella se antaa konversioarvot eri liikenteen lähteille. GA antaa konversion sille liikenteen lähteelle - poislukien suora liikenne - joka johti konversion sisältävään istuntoon sivustolla. Rautalangasta väännettynäviimeinen ei-suora liikenteen lähde saa ansion konversiosta.

 

Manual tagging, auto-tagging

Manual tagitysta tehdään usein kampanjaliikenteeseenmitä ei muuten tunnistettaisi analytiikassa (email, some). Tämä toteutetaan lisämällä kohdelinkkeihin UTM-parametrit (lue lisää UTM-parametreista alla).

Auto-taggingia käytetään Google Ads-kampanjoille yhdistämällä Ads-tili Google Analytics –tiliin. Kun Auto-tagging on päällä, Ads lähettää kampanjan tiedot automaattisesti kohdelinkin perään tulevan gclid-parametrin avulla, jolloin manuaalista tagitysta ei tarvita.

 

Medium

Medium on dimensio analytiikassa: miten kävijä tuli sivustolleEsim. organic, cpc, email. Tarkoitus on ilmaista liikenteen lähteen tyyppiä yleisemmin tarkkojen sivuosoitteiden sijaan (source). Ilmaistaan usein dimensio-yhdistelmänä Source / medium Google Analyticsissa.

 

Metric

Myös: custom metric

Mittarilla on aina numeerinen arvoesimerkiksikäynnitsivulataukset tai konversioaste.

Custom metric on mittari, jota GA:ssa ei ole oletuksena olemassa, esimerkiksi lähetettyjen kommenttien määrä tai katseltujen videoiden määrä. Custom metric luodaan itse admin-asetuksista ja tagittamalla.

 

Multi channel funnels

Multi Channel Funnels -raportit kertovat, mitä eri liikenteen lähteitä ostospolussa on ollut ennen ostosta/konversiota. Konversioarvo annetaan sille lähteelle, jonka kautta kävijä ostokäynnillä tuli. Assisted conversion -arvo annetaan jokaiselle ostokäyntiä edeltäneelle lähteelle. Lue lisää assisted conversion -arvosta yllä.

 

Pages / Session

Pagers / Session on metriikka analytiikassajoka kertoo istunnon aikana katsottujen sivujen keskimääräisen lukumääränYhden sivun toistuvat katselukerrat lasketaan mukaan tähän lukuun.

 

Pageview

Myös: unique pageview, time on page 

Pageview (sivukatselu) -hitti lähetetään aina silloin kun käyttäjä klikkaa auki sivun. Pageview kertookuinka monta kertaa sivu ladattiin yhteensäSivukatselu lasketaan aina sivun latautuessa - jos käyttäjä lataa saman sivun uudestaantämä lasketaan ylimääräiseksi sivukatseluksi. Jos käyttäjä siirtyy toiselle sivulle ja palaa sitten alkuperäiselle sivullemyös toinen sivun katselu tallennetaan. 

Unique pageviews kertookuinka moni istuntoa sisälsi kyseisen sivun. 

Time on page kertoo keskimääräisen ajan, jonka kävijä vietti kahden sivulatauksen välissä.

 

PII (Personally Identifiable Information)

PII (suomeksi: henkilökohtaiset tunnistetiedot eli HTT) tarkoittaa sellaista informaatiotajonka avulla yksilö on mahdollista tunnistaaGooglen määritelmä:

"Google tulkitsee henkilökohtaisiksi tunnistetiedoiksi tiedotjoiden avulla yksilö voidaan suoraan tunnistaapaikantaa tai tavoittaa."

Tällaisen informaation sisällyttäminen analytiikkaan on kiellettyä. PII saattaa sisältää sähköpostiosoitteita, henkilötunnuksia tai nimitietoja.  

 

Property

Propertylla tarkoitetaan yleensä yhtä sivustoajoka on lisätty analytiikkatiliinTällä sivustolla on oma uniikki UA-koodi (analytics ID), jota käytetään tagityksessä eli mittauksen rakentamisessa ja hallinnoinnissa.

 

Remarketing (uudelleenmarkkinointi)

Remarketing (uudelleenmarkkinointi) tarkoittaa mainostamista jo sisällön tavoittamille yleisöilleMainonnassa voidaan esimerkiksi kohdentaa ja personoida mainossisältöjä ihmisillejotka ovat vierailleet tietyillä sivuilla tai hylänneet ostoskorissa ostoksen. Uudelleenmarkkinointi parantaa usein mainonnan tehokkuutta.

 • Toteutus ilman GA:taniille sivuillejoiden kävijöitä halutaan tavoittaa myöhemmin muualla Googlen verkostossalaitetaan koodinpätkä (”remarkkinointitägi”). 
 • Toteutus GA:n kanssalisätägityksiä ei tarvitavaan yleisöt voidaan luoda GA-segmenteillä 

Jos haluat käyttää uudelleenmarkkinointia, GA:n Propertyn asetuksista täytyy laittaa Advertiser Features päälle. Huolehdithan myös, että yksityisyydensuojan asetuksesi ovat kunnossa - toisin sanoen, toteutat markkinointia ja keräät dataa vain niiltä henkilöiltä, ketkä antavat siihen luvan. Lue lisää mainonnan yksityisyydensuojasta täältä.

 

Report

Myös: standard reports, custom reports

Raportti esittää dataa halutussa muodossaStandardiraportit Google Analyticsissa ovat real-time (mitä sivustolla tapahtuu juuri nyt?), audience (millainen yleisö?), acquisition (mistä liikenne tuli?), behavior (mitä he tekivät?) ja conversions (kuinka arvokkaita he olivat – pääsivätkö tavoitteeseen?).

Custom reports tarkoittaa itse luotuja raportteja GA:ssa. Custom-raportteja voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan vetää tuloksia ristiin tai näyttää vain osa datasta.

 

Scope     

Scope tarkoittaa dimension tai mittarin tasoamillä näitä mitataan. Scope-tasoja ovat user, session, hit tai product. Esimerkki: liikenteen lähteet (source) ilmaistaan analytiikassa istunnoittain (session), kun taas sivulataukset (pageview) ilmaistaan hittikohtaisesti (hit). 

Dimensioita ja metriikoita on tulee taulukoida ristiin keskenään vain silloin, kun niissä on sama scope. Esimerkki: istuntojen lukumäärä sivunimien mukaan järjesteltynä tuottaa harhaanjohtavaa dataa, koska sivunimet lasketaan hittikohtaisesti (pageview), ei istuntokohtaisesti.

 

Segment 

Segmentointi on GA-datan pilkkomista istunto- tai kävijäperustaisiin ryhmiin tiettyjen ehtojen perusteellaHyödynnetään usein tutkiessa sivuston kävijädataa tai luodessa yleisöjä uudelleenmarkkinointiin. Kun käytät segmenttejä, et koskaan muokkaa dataavaan erotat siitä vain osan erityistarkasteluun. 

Segmentit voivat olla käynti (session)- tai kävijäpohjaisia (user)Tällöin segmenttidata lasketaan käynneittäin tai kävijöittäin.

 

Session

Myös: average session duration

Session eli istunto (vanha termi: vierailu/visit) on ryhmä käyttäjien interaktioita verkkosivustollajotka tapahtuvat tietyssä ajassa. Yksi istunto voi sisältää useita sivunäkymiätapahtumia ja verkkokauppatapahtumia. 

Oletusarvoisestijos käyttäjä on passiivinen vähintään 30 minuuttiakaikki tulevat aktiviteetit määritetään uudelle istunnolleKäyttäjätjotka poistuvat sivustolta ja palaavat 30 minuutin sisällälasketaan osaksi alkuperäistä istuntoa. Sessio päättyykun kävijä ei tee sivustolla yhtään sivulatausta (tai muuta hittiä) 30 minuutiin. Tätä aikaa voi kuitenkin muuttaa tarvittaessa. 

Avg. session duration eli keskimääräinen istunnon kesto: kaikkien istuntojen kokonaiskesto (sekunteina) / istuntojen lukumäärä.

 

Source

Source on dimensio analytiikassa: mistä (miltä sivustoltakävijä tuli sivustolleEsimhakukonesivustolle viittaava blogi (esimerkkiblogi.com). Tarkoitus on ilmaista liikenteen lähde tarkastiei yleistä liikenteen lähteen tyyppiä (medium). Ilmaistaan usein dimensio-yhdistelmänä source / medium Google Analyticsissa.

 

Tag, tagging

Tag eli “tagi” on mittausta varten luotu koodinpätkäjoka asennetaan sivuston lähdekoodiin datan keräämistä vartenTagittamisella viitataan usein tagien luomiseen ja hallintaanTagityssuunnitelma (mittaussuunnitelma) on suunnitelma tagien toteuttamiseksi sivustollemillaisia elementtejä mitataan ja miten?

 

Transaction

Transaction on täyttynyt tavoite verkkokaupassa (ostos); joskus ”eCommerce conversion”. Transactioneita voi olla useita yhden käynnin aikana.  

 

User

Myös: new user, returning user, User ID

User kuvastaa yhtä kävijää sivustollaKävijät tunnistetaan evästeillä. Jokainen laite ja jokainen selain näkyy analytiikasta eri kävijänäminkä vuoksi tämä mittari sisältää paljon "ilmaa".  

Jos sama kävijä poistaa evästetietonsa sivustoltatämä nähdään analytiikassa uutena kävijänä (new user)kun hän vierailee sivustolla uudelleenPalaava kävijä (returning user) on sivustolla vieraileva kävijäjoka tunnistetaan vanhan evästetiedon perusteella palaavaksi kävijäksi. 

Mikäli sivustolla on käytössä sisäänkirjautuminen, käytetään kävijöiden mittaamiseen User ID -mittausta. Tällöin kävijä tunnistetaan sisäänkirjautumisen perusteella, ei evästeillä. Sama kävijä voidaan tällöin tunnistaa eri päätelaitteiden yli anonyymilla user ID -merkinnällä.

 

UTM-parameter

UTM (Urchin Tracking Module) -parametrit ovat manuaalisen tagityksen keino erottaa liikenteen tiedot analytiikassa. UTM-parametrit ovat usein kampanjalinkkeihin lisättäviä tiedonpätkiäjotka GA tunnistaa ja jaottelee analytiikassa haluttuihin kategorioihin. Parametrien avulla saadaan tietoa siitä miten eri markkinoinnin toimenpiteet toimivateli voit erottaa “omat” liikenteen lähteet muista. 

UTM-parametreja ovat seuraavat:

 • Utm_source Mistä kävijät tulevat? (Esim YouTube, Facebook, newsletter)
 • Utm_medium = Miten kävijät tulevat? (Esim email, social, display, partner site)
 • Utm_campaign = Mikä kampanja on kyseessä? (Esim joulukampanja 2020)
 • Utm_content = Mainoksen lisätiedot (Esim kumpaa call-to-action copya käytetty)
 • Utm_term = Mitä hakutermiä mainonnassa on käytetty?

UTM-parametreistä on suositeltavaa käyttää ainakin source, medium ja campaign -parametreja. UTM-parametrit voidaan lisätä linkkeihin kätevästi Googlen Campaign URL -builderin tai itse rakennetun excelin avulla.

 

View

View on näkymä, "tuloskansio" Google AnalyticsissaTarkoittaa usein osaa sivuston liikenteestä tai sisällöstäjolle on haluttu luoda oma näkymä analytiikassaEsimerkkejä: 

 • Osa sivuston liikenteestä (esimtietty kieliversioalaosiokohderyhmä) 
 • Vaihtoehtoinen versio datasta (esimturhat parametrit pois sivujen nimistä) 

Usein kannattaa varmuuskopiona säilyttää ainakin yksi näkymä, johon ei ole lisätty mitään filttereitä.

 

Web Analytics

Web-analytiikka (tai verkkoanalytiikka) on verkkodatan keräämistäanalysointia ja raportointiaTämän tavoitteena on ymmärtää online-käyttäytymistä paremmin ja parantaa asiakaskokemusta.

 

Web-analytiikkaoletuskanavien määritelmät (default channel grouping)

Lue lisää Google Analyticsin teknisestä kanavamäärittelystä täältä. 

affiliate Liikenne affiliate-mainonnasta. 
direct

Liikenne suoraan (URL-osoite kirjoitettu selaimen osoitekenttään) tai selaimeen asetettujen kirjanmerkkien (bookmarks) kauttaMyös tunnistamaton liikenne. 

display

Liikenne display (kuvallisten) -mainosten kautta sivustolle. Display-mainoksia pyöritetään usein Google Adsin, Adformin tai muun vastaavan työkalun kautta.

email Sähköpostiliikenne. Huom: sähköpostiliikenne on merkittävä UTM-parametreilla (katso määritelmä yltä)jotta saat oikean kanavamäärityksen tälle analytiikassa.
organic search Orgaaninen hakukoneliikenne esim. GooglestaYandexista tai Baidusta. 
paid search Maksettu hakukonemainonta, esim. Google Ads tai Bing Ads.
referral Liikenne muilta viittaavilta sivustolta (sosiaalisen median sivustot erotetaan näistä usein erikseen). Esimerkiksi uutismediasivut tai maininnat eri yhteistyökumppaneiden sivuilla.
social Liikenne sosiaalisen median sivustoilta.
(other) Liikenne lähteestäjoka ei kuulu mihinkään edellä mainittuun oletuskanavaryhmittelyyn.