Skip to content
Jaana Moilanen1.9.2021 10:033 min read

Mikä on Google Signals ja mitä hyötyä siitä on markkinoijalle?

Want to read this post in English? Click here.

Mikä on Google Signals? 

Vuonna 2018 julkaistu Google Signals mahdollistaa Google Analyticsissa kävijöiden seurannan, analysoinnin ja uudelleenmarkkinoinnin (remarketing) eri laitteiden välillä (cross-device). Perinteisesti yksittäisen eri päätelaitteita tai selaimia käyttävän kävijän seuranta tai kävijäkohtainen mainonnan kohdentaminen päätelaitteiden ja selainten yli on ollut varsin monimutkainen asia. Google tarjoaa Signalsin avulla tähän ongelmaan ratkaisun, jossa se hyödyntää omaa dataansa Google-tilille kirjautuneista käyttäjistä.  

Käytännössä siis henkilö, joka käyttää Google -tiliinsä kirjautuneena selainta tietokoneellaan, tabletillaan tai puhelimellaan, voidaan identifioida ja tunnistaa yhdeksi ja samaksi käyttäjäksi - selainten ja päätelaitetteiden yli.  

Google Signals toimii myös olennaisessa roolissa uuden Google Analytics version (GA4) kävijäkohtaisessa ja eri laitteiden välisessä seurannassa ja tunnistamisessa.  

Huomiona siis, että seuranta toimii vain ja ainoastaan Googlen tunnistamille käyttäjille, joka saattaa vääristää dataa, koska kyseiset henkilöt saattavat toimia sivustoilla eri tavalla kuin “keskivertokäyttäjät”. 

 google_signals_logo

Google Signals logo

Mitä hyötyä Google Signalsin käyttöönotosta on? 

Google Signals on lähes täydellinen ratkaisu kävijäseurantaan päätelaitteiden yli. Muun muassa verkkokaupan seurannassa sen avulla voi saada uniikkia informaatiota ostoprosessin vaiheista käyttäjän seikkaillessa päätelaitteesta toiseen. Ilman kävijöiden tunnistamista eri laitteissa, ei voida tietää menikö ostoprosessi katki vai jatkuiko se toisella laitteella.  

Google Signalsin aktivointi mahdollistaa siis seuraavat hyödyt:

  • Uudelleenmarkkinointi: mahdollistaa uudelleenmarkkinoinnin eri laitteiden välillä. 
  • Mainonnan raportit: enemmän informaatiota kävijöistä 
  • Demografiat ja kiinnostukset: enemmän kävijädataa 
  • Laitteiden välinen seuranta: kävijän tunnistaminen eri laitteilla  

Otetaan esimerkiksi kävijä, joka aloittaa ostoprosessin etsimällä tuotetta mobiilissa hakukoneen avulla ja päätyy sieltä verkkokaupan tuotesivulle, lisää sen jälkeen tuotteen ostoskoriin, mutta tekee ostoksen loppuun hieman myöhemmin tietokoneella.

Ilman eri laitteiden välillä toimivaa kävijän tunnistusta, tämä yksi kävijä raportoidaan kahtena erillisenä käyttäjänä; yksi kävijä orgaanisesta hausta (josta tallentuu parhaimmassa tapauksessa myös hakutermi), joka ei konvertoidu ja toinen kävijä suoran liikenteen kautta, joka siirtyy suoraan tuotteen pariin ja konvertoituu. Vertaillessa näitä kahta käyttäjää nähdään, että he toimivat täysin eri tavalla. Toinen vasta pohtii tuotteen ostamista ja toinen on jo tehnyt ostopäätöksen.  

Mikäli verkkokaupassa tehdään uudelleenmarkkinointia ilman Google Signalsiin perustuvaa tunnistamista, tämä sama kävijä saa sekä (kyseisen tuotteen) ostosprosessin kesken jättäneille että jo konvertoituneille suunnattua mainontaa, Google Signalsin avulla voidaan taas uudelleenmarkkinoinnissa tunnistaa kävijä jo konvertoituneeksi. 

Myös GA4-maailmassa Google Signalsin käyttöönoton myötä päästään paremmin useita laitteita käyttävien kävijöiden jäljille. Huomioitavaa on kuitenkin se, että jos useita eri laitteita käyttäviä kävijöitä on tietyssä palvelussa paljon, tämä laskee eri kävijöiden määrää kaikissa GA4-raporteissa. 

Milloin Google Signalsia ei kannata ottaa käyttöön? 

On muutamia tapauksia, jolloin Google Signalsin käyttöönotosta ei ole paljoakaan hyötyä. Vaikka sen käyttöönotto on itsessään aika simppeliä, tulee sivuston tietosuojaselostetta samalla päivittää, mikä vaatii hieman työtä. Tämän vuoksi, mikäli Google Signalsista ei ole suurta lisähyötyä, ei sitä välttämättä kannata ottaa käyttöön. Näitä voisi olla esimerkiksi seuraavat tilanteet: 

  • Sivuston kävijät käyttävät pääosin vain yhtä laitetta: Google Signals kertoo kävijän poluista eri laitteiden välillä, mutta mikäli kävijät pysyvät yhdellä laitteella ei näitä polkuja tule. 
  • Sivustolla on ylipäätänsä hyvin vähän käyttäjiä: Google-tilille kirjautuneet käyttäjät ovat vain osa kokonaisista kävijämääristä, joten jos koko sivustolla on hyvin vähän käyttäjiä, ei Google Signals anna paljoakaan dataa. 
  • Uudelleenmarkkinointia ei tehdä: GoogleSignals näyttää dataa vain käyttäjistä, jotka ovat ottaneet käyttöön mainonnan personoinnin Google-tilinsä asetuksissa. Sen lisäarvo on siis nimenomaan mainonnan datan rikastamisessa. Mikäli uudelleenmarkkinointia ei tehdä lainkaan, ei sen tuottamasta datasta ole välttämättä hyötyä. 

Kuinka Google Signals otetaan käyttöön? 

Google Signals aktivoidaan käyttöön Google Analyticsin sivusto-tasolla (Property). Muutos ei vaadi päivityksiä sivuston lähdekoodiin tai analytiikan scriptiin. Tarkemmat ohjeet löytyvät GA4:selle osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/9445345 ja GA Universal Analyticsille https://support.google.com/analytics/answer/7532985

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Kun Google Signals on aktivoitu, olemassa olevat Google Analyticsin toiminnallisuudet päivitetään sisältämään enemmän kävijädataa Googlen käyttäjistä. Huomiona, että tämä koskee vain niitä käyttäjiä, jotka ovat sallineet mainonnan personoinnin omissa Google-asetuksissaan. 

Eli käytännössä siis kävijädata tulee olemaan lähtökohtaisesti hieman puutteellista, sillä Google Signals antaa dataa vain niistä kävijöistä, jotka ovat kirjautuneet Google-tilille, eli jotka Google tunnistaa. Lisäksi kävijöiden on pitänyt hyväksyä mainonnan personointi. Raportoinnissa tuleekin pitää mielessä, että kävijädata sisältää vain osan kokonaisyleisöistä. Sen tarkoitus on antaa enemmän ymmärrystä ja opastusta, ei tarkkoja numeroita.  

Miten ottaa huomioon GDPR ja evästehallinta Google Signalsin käyttöönotossa? 

Google Signalsin käyttöönotto on mainittava tietosuojaselosteessa sivuston ulkopuolisena palveluna, uudelleenmarkkinointiyleisöjen hyödyntämistä varten. Suosittelemme tekemään tämän silti, vaikka mitään yksilöivää kävijädataa ei avata vaan tiedot näytetään raporteissa kokonaisuuksiksi koottuna. Dataa säilytetään maksimissaan 26 kuukauden ajan (noin kaksi vuotta), ellei tätä ole muutettu lyhyemmäksi ajaksi. Google Signalsin käyttö on siis laillisesti sallittua, mutta jotkut käyttäjät saattavat olla vastahakoisia kyseisen seurannan sallimisen suhteen. 

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä Google Signalsista ja sen käyttöönotosta, ota rohkeasti yhteyttä! Googlen virallisena kumppanina vastaamme kysymyksiisi mielellämme ja viemme ne tarvittaessa Googlelle asti. 

avatar

Jaana Moilanen

Senior Web Analyst