Skip to content
Constiwebsitemockup2300

Case Consti

Sivuston kehittäminen
ASIAKAS

Consti Oyj
https://www.consti.fi

PROJEKTI
Uuden verkkosivuston käytettävyyden ja näkyvyyden kehittäminen generoimaan lisää yhteydenottoja
MITÄ TEHTIIN?
Analytiikka, sivuston käytettävyyden kehittäminen ja konversio-optimointi, SEO
TULOS
Yhteydenottojen huomattava kasvu ja mainonnan kustannustehokkuuden kasvaminen

Constin sivuston kehittämisellä saavutettiin huomattava kasvu yhteydenottoihin sekä saatiin mainonnasta kustannustehokkaampaa

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan sekä valikoidusti uudisrakentamisen palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa.

Constin vanha verkkosivusto oli vuosien varrella tullut käyttöikänsä päähän, eikä se enää palvellut parhaalla tavalla tarkoitustaan toimia Constin palveluiden esittelijänä ja verkon kautta saatujen yhteydenottojen tuojana. Tämän vuoksi Consti päätti toteuttaa verkkosivustouudistuksen.

 

Verkkosivustouudistuksen tavoitteena oli saada verkkosivut, jotka palvelevat Constin potentiaalisia asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti ja generoivat liidejä. Tavoitteena olikin parantaa sivuston käyttäjäystävällisyyttä, lisätä orgaanista liikennettä, sivuston kautta tulevien liidien määrää sekä tuoda esiin Constia luotettavana brändinä.

Quru auttoi verkkosivuston uudistuksen yhteydessä saamaan sivuista mahdollisimman tehokkaat.

Työkaluina sivuston käytettävyyden kehittäminen, konversio-optimointi, SEO ja analytiikka

Pohjana Constin uuden sivuston käytettävyyttä ja viestiä suunnitellessa käytettiin luonnollisesti liiketoiminnan tavoitteita, mutta myös vanhalta sivustolta saatua dataa.

Qurun tiimi auttoi Constia alkumäärityksissä, toimi tukena sivustouudistuksen aikana mm. uudelleenohjauksissa sekä SEO-sparrauksessa ja asetti myös sivustoseurannan paikoilleen, jotta siihen ei tulisi katkoksia.

Uuden sivuston julkaisun jälkeen sivustolle tehtiin tekninen SEO-auditointi, varmistettiin seurannan toimivuus sekä päivitettiin mainonnan sisällöt ja ohjaukset vastaaman uutta sivustoa.

Jatkuva analysointi ja kehitystyö ovat tuottaneet tulosta

Uudistetun sivuston kautta on tullut huomattavasti enemmän suoria yhteydenottoja, jonka lisäksi mainonnasta on saatu kustannustehokkaampaa.

Constin ja Qurun yhteistyö on pohjautunut jatkuvaan sivuston analysointiin ja kehitystyöhön. Tuloksia peilataan säännöllisesti sivuston tavoitteisiin ja asiointipolkuja pyritään jatkuvasti sujuvoittamaan konversio-optimoinnilla. 

 

Sivustouudistuksen jälkeen Quru ja Consti ovatkin yhteistyössä edistäneet erilaisia kehitystoimia, kuten teknisen SEO-auditoinnin korjaustoimia, sivuston sisällön päivitystä hakukone- ja kävijäystävällisempään muotoon, sekä tärkeimpien asiointipolkujen käytettävyysanalysointia.
Asiakkaan kommentti

"Olemme erittäin tyytyväisiä Qurun asiantuntevaan ja opastavaan otteeseen sivustokehityksessä. Qurun mukana olo oli erityisen tärkeää, jotta sivut saatiin toimimaan niin teknisesti, visuaalisesti kuin asiakalähtöisesti. Nettisivuja päivitetään jatkuvasti, ja yhteistyö myös siltä osin jatkuu."

Minna Vierula, Consti Oyj

Miten voimme auttaa? Jutellaan lisää!

Kun haluat ottaa kaiken irti digitaalisista kanavista, me Qurulla autamme sinua saamaan tuloksia!