Skip to content
Santeri Kallio1.7.2020 16:455 min read

Uusi Google Analytics App + Web – Miten se on erilainen?

Google Analytics tulee saamaan uuden version nimeltä App + Web. Tämä on suurin muutos, mitä Analyticsiin on tullut.

 

App + Webin myötä web-analytiikka saa monia uusia mahdollisuuksia ja samalla tutut asiat muuttavat muotoaan.

 

Tässä kirjoituksessa kerron mitä sinun tulee tietää tulevan App + Webin ja nykyisen Google Analyticsin välisistä eroista.

 

Mikä on Google Analytics App + Web

App + Web on Google Analyticsin uusi versio, mikä on juuri nyt beta-vaiheessa.

Kyseessä ei ole pelkkä päivitys nykyiseen Google Analyticsiin (ns. Universal Analytics), vaan siinä on täysin uusia ominaisuuksia, uusi tapa mitata asioita sekä modernimpi käyttöliittymä.

Alkuperäinen Google Analytics julkaistiin vuonna 2005

Nykyinen Google Analyticsin versionimeltä Universal Analytics julkaistiin vuonna 2012

– Avoimessa kokeilussa oleva App + Web on Google Analyticsin uusin versio, mitä ei ole vielä virallisesti julkaistu

App + Web tulee itseasiassa vuosien myötä korvaamaan nykyisen Universal Analyticsin kokonaan!

Moni asia tulee siis muuttumaan, ja näytän nyt niistä 4 tärkeintä.

 

Muutos #1: Ei raportteja, vaan analyysejä

Universal Analyticsin raportointi on vuosien myötä kasvanut todella suureksi. Erilaisia raportteja on yli 100 kappaletta!

Tämän takia todellinen analyysityö on usein vaatinut paljon liikkumista työkalussa, ja ainakin itse käytän yhä enemmän Google Data Studiota datan analysointiin ja tutkimiseen.

App + Web tuo datan analysoinnin takaisin keskiöön vähentämällä valmiiden raporttien määrän kouralliseen ja esittelemällä Analyysikeskuksen.

 

 

Analyysikeskuksessa voit rakentaa monia simppeleitä sekä edistyneitä analyysejä kävijöiden toimista.

Moni näistä on täysin uusia mahdollisuuksia Google Analyticsilla!

Reittianalyysilla voit esimerkiksi nähdä missä käyttäjät vierailivat, tai mitä käyttäjät tekivät tietyn sivun jälkeen.

Tässä esimerkkinä ote analyysistä, jossa tutkin minne käyttäjät siirtyivät luettuaan blogikirjoituksen ”Näin aloitat Google Shoppingin” tiettynä ajanjaksona:

 

 

Tätä polkua voi seurata todella pitkälle, ja sen voi jopa kääntää. Jos siis haluat nähdä polun, mikä tapahtui ennen ostosta, uutiskirjetilausta tai muuta tärkeää sivua, se on nyt mahdollista.

Segmentin päällekkäisyys taas näyttää miten erilaiset käyttäjäryhmät liittyvät toisiinsa.

Voit esimerkiksi nähdä kuinka paljon mobiililaitteiden käyttäjien ja Googlesta saapuneiden käyttäjien segmentit menevät päällekkäin:

 

 

 

Tällä tavalla voit löytää yhteneväisyyksiä eri käyttäjäryhmien välillä.

Analyysitapoja on myös muita, kuten funnelianalyysi, kohorttianalyysi ja käyttäjäanalyysi. Googlen tietäen lisää analyysitapoja on myös varmasti tulossa.

App + Web keskittyy kokonaisuudessaan enemmän tiedon hyödyntämiseen ja analysoimiseen useilla erilaisilla metodeilla. Ja se on todella hyvä asia.

 

Muutos #2: Dataa verkosta sekä sovelluksista

Nimensä mukaan App + Web pystyy seuraamaan sovelluksia (Apps) sekä internetsivuja (Web) yhdessä näkymässä.

Tämä on erityisen hyvä uutinen, jos yrityksellä on sovellus verkkosivun rinnalla. Silloin yhdistytty näkymä kävijän polusta ja esimerkiksi sovelluksensisäisistä osoista voi olla suurin syy asentaa App + Web mahdollisimman pian käyttöön.

Monilla pienemmillä yrityksillä ei kuitenkaan ole sovellusta käytössä, jolloin tämä ei ole niinkään mielenkiintoinen uutinen.

Huomio kuitenkin, että sinulle ei tarvitse olla sovellusta, jotta saat hyötyä App + Webistä.

 

Muutos #3: Tapahtumat kaiken keskiössä

Universal Analyticsissa keskityttiin paljon istuntoihin ja sivukatseluihin. Periaatteena on, että istunto alkaa, kun käyttäjä saapuu sivulle ja kaikki istuntoon sisällytetään kaikki sen aikana tehdyt asiat.

Tyypillisesti istuntoon sisältyy sivukatseluita (pageview), mitä käyttäjä tekee sivustolla liikkuessa. Lisäksi istuntoon sisällytetään tapahtumia (event), eli sivustolla tapahtuvia asioita, kuten sivun skrollaamista tai elementtien klikkauksia.

Istuntojen tärkeys näkyy myös Universal Analyticsin mittareissa, kuten ”sivut/istunto”, ”istunnon kesto” ja ”bounce rate” (mikä ihanan petollisesti kertoi istunnoista, joissa oli vain yksi sivukatselu).

App + Webissa keskitytään istuntojen sijaan tapahtumiin ja käyttäjiin

Kaikki sivulla tapahtuvat asiat ovat nyt tapahtumia, oli kyseessä sitten sivukatselu tai itse määritytty tapahtumaseuranta

 

 

Istunnot eivät ole App+Webissa olennaisia, mutta tietoa kerätään käyttäjäkohtaisesti kuten Universal Analyticsissa.

Myöskään sivukatseluiden erottelu tapahtumista ei ole olennaista, vaan ne kerätään tapahtumalla nimeltä ”page_view”.

Myös konversiot (conversion) ovat App+Webissa tapahtumia!

Tämä keskittyminen tapahtumiin tekee Google Analyticsin ymmärtämisestä huomattavasti suoraviivaisempaa, joskin tämä muutos voi tuoda haasteita siirryttäessa Universal Analyticsista App + Webiin.

 

Muutos #4: Datan kerääminen parametreilla

Google Analyticsilla on aina ollut mahdollista kerätä itse määritettyä tietoa.

Tapahtumat ovat tyypillinen tieto, mikä itse asetetaan kerättäväksi.

Universal Analyticsissa tapahtuma määritetään käyttämällä 3-tasoista hierarkiaa:

    • Event category: Tapahtuman yläkategoria (esim. Uutiskirje)
    • Event action: Tapahtumaan liittyvä toimi (esim. Tilaus)
    • Event label: Tapahtumaan liittyvä tunniste (esim. Etusivu)

Jos käytännössä haluisimme mitata uutiskirjeen tilaamisia sivuston eri sijainneissa, meidät olisi lukittu käyttämään tätä hierarkiaa. Emme voi edes suoraan nimetä tapahtumaa.

App + Webissa tapahtumilla on kuitenkin paljon suurempi rooli (kuten yllä näytettiin). Tapahtumia ei enää tarvitse merkata hierarkkisesti, vaan tähän käytetään parametreja (parameter).

Parametrien ansiosta voit käyttää selkokielisiä nimiä tietyille tiedoille:

 

 

Tapahtuman nimeämiseen ei tarvitse noudattaa hierarkiaa, kuten ”Uutiskirje > Tilaus”, vaan voit suoraan nimetä tapahtuman ”uutiskirje_tilaus”. Näin eri tapahtumat erottaa App+Webissa nopeammin toisistaan.

Universal Analyticsin hierarkiaa noudattaessa joutuu tyypillisesti myös laittamaan olennaista tietoa ”event label”-kenttään. Tässä tapauksessa kerätään uutiskirjeen tilaussivun nimi (mikä voisi saada arvon Etusivu). Tätä tietoa et kuitenkaan voi nimetä itse, joten datan lukija pitää päätellä todellinen mitattava asia ”event label”-kentästä. Ei kovin intuitiivista.

App+Webissa ei ole hierarkiaa, joten voit tehdä itse nimetyn parametrin ”sijainti”, ja kerätä siihen uutiskirjeen tilaussivun nimen.

Jos haluaisit kerätä vielä enemmän tietoa tapahtumista, kuin mitä Universal Analyticsin 3 tasoa mahdollistavat, sinun pitäisi käyttää omia ulottuvuuksia (custom dimension) ja omia tietoja (custom metric).

Datankeruun vaiheessa jokainen oma ulottuvuus pitää numeroida. Kun haluaisimme kerätä uutiskirjeen lomakkeen tyypin (mikä voisi saada arvon Popup), meidän pitäisi valita sen numeroinniksi seuraava vapaa numero. Jos meillä olisi jo 3 omaa ulottuvuutta käytössä, niin seuraava olisi 4.

App+Webissa saavutamme saman lopputuloksen paljon helpommin: Tehdään vain uusi parametri nimellä ”Tyyppi”.

 

 

App + Web tekee siis tiedon keräämisestä suoraviivaisempaa. Sinun ei tarvitse miettiä eri lailla nimettyjä tietotyyppejä, kuten event category, event label tai custom dimenion (mitkä ovat kaikki muutenkin samankaltaista tekstimuotoista dataa).

App+Webissa kaikki tehdään parametreilla, mikä on selkeämpi tapa ajatella datankeruuta. Parametrit ovat selkokielisiä, ja lisäksi niitä voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä milloin haluaa.

 

Miten yrityksen tulee huomioida uusi App+Web?

Muutokset tulee reagoida datankeruussa:

 

  Universal Analytics App + Web
Käyttöliittymän fokus Raportit Analyysit
Datan kerääminen Verkko Verkko & Sovellukset
Datan pohja Sessiot & Sivukatselut Tapahtumat ja Käyttäjät
Tapahtumaseuranta 3-tasoinen hierarkia Nimi & Parametrit
Konverioseuranta Asetetaan ”Tavoitteina” Konversio = Valittu tapahtuma
Custom datan keruu Omat ulottuvuudet & -tiedot Parmetrit
Edistynyt analysointi Custom-raportit Analyysikeskus
Käytettävissä Kyllä Kyllä (beta-vaiheessa)

 

Googlen virallinen suositus App + Webin käytölle on selkeä: Aloita App+Webin seuranta nykyisen Universal Analyticsin rinnalla.

Katso ensin uudelleen mittaussuunnitelmaasi. Nykyinen mittaussuunnitelma sivustolle auttaa määrittämään mittaukseen säilytettävät asiat. Käy se läpi, jotta tunnistat kaikki asiat mitä myös App + Webin mittauksessa halutaan huomioida.

Sen jälkeen asenna App + Web huomioiden sen uusi näkökulma ajatella analytiikkaa. Varsinkin tapahtumien ja parametrien asentaminen kannattaa tehdä kerralla kunnolla noudattaen uusia ohjeistuksia. Tarvittaessa pyydä tähän apua analytiikan kumppanilta.

Quru on Suomen kokeneimpia Google Analytics osaajia, sekä Googlen virallinen kumppanitoimisto. Ota meihin yhteyttä, niin voimme auttaa yritystäsi App+Webin käyttöönotossa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT