Skip to content
Quru7.11.2017 0:522 min read

Google Analytics, scope ja kahdeksas kuolemansynti

Haluatko oppia lisää Google Analyticsista? Sertifioi itsesi Qurun koulutuksessa 13. marraskuuta. Lue lisää tästä!

 

Google Analyticsin yhteydessä puhutaan aivan liian harvoin scopesta. Tälle on hyvä syy: vaikka kyse on tärkeästä asiasta, scope on pirullinen vyyhti, josta on hankala saada otetta. Tilannetta ei helpota se, ettei Google Analytics toimi scopen suhteen lainkaan johdonmukaisesti. Joskus virheellinen scope pilaa koko raportin, toisinaan taas ei. On kuitenkin yksi yleinen moka, jossa väärällä scopella tössitään tulokset täydellisesti. Tämän päivän blogi kertoo siitä.

Metric ja Dimension

Jotta scopesta ja siihen liittyvistä virheistä voitaisiin puhua, on ensin ymmärrettävä käsitteet mittari (Metric) ja ominaisuus (Dimension).

Google Analyticsin muuttujat on jaettu kahteen laariin. Toisessa on mittareita, joilla on numeerinen arvo (sivulataukset, käynnit, konversioaste…) ja toisessa ominaisuudet (taustatietoja, joiden arvo on yleensä tekstiä, kuten sivun nimi, liikenteen lähde, käyttäjän laitetyyppi). Kaikki Google Analyticsin tulostaulukot on muodostettu valitsemalla yksi ominaisuus, jonka eri arvot löytyvät taulukon riveiltä, sekä mittareita, jotka löytyvät taulukon sarakkeilta.

 

Scope

Tavallisissa raporteissa eli standardiraporteissa Google on päättänyt käyttäjän puolesta, mitkä muuttujat sopivat parhaiten ristiin vedettäviksi keskenään. Innokas analyytikko on jo vuosia voinut vetää myös itse haluamiaan mittareita ja ominaisuuksia ristiin esimerkiksi custom-raporteissa ja dashboardeilla. Data Studion myötä muuttujia voi nyt valita aiempaakin vapaammin. Vapaus tarkoittaa kuitenkin myös vapautta valita väärin: kaikkia mittareita ja ominaisuuksia ei kannata taulukoida ristiin keskenään, vaikka työkalu siihen suostuisikin.

Jokaisella mittarilla ja jokaisella ominaisuudella on scope, joka määrittelee, mitä mittari/ominaisuus tarkalleen ottaen mittaa. Nyrkkisääntö on, että vain samaa scopea olevia mittareita ja ominaisuuksia kannattaa taulukoida keskenään ristiin. Analytiikan scope-vaihtoehdot ovat käyttäjä, käynti, hitti (sivulataus tai event) sekä tuote.

Scope-käsitteen jäljille pääsee ehkä helpoiten konkreettisella ajatusleikillä. Oletetaan, että meillä on tiedot kaikista Suomessa tällä hetkellä liikkeellä olevista busseista ja niiden sisällä olevista matkustajista. Meillä on silloin sekä bussi- että matkustajakohtaisia mittareita ja ominaisuuksia. Scope-vaihtoehdot ovat siis bussi ja matkustaja. Datasta löytyy silloin esimerkiksi tällaisia muuttujia:

  • Bussikohtainen mittari: bussien määrä
  • Bussin ominaisuus: lähtöasema
  • Matkustajakohtainen mittari: matkustajien määrä
  • Matkustajan ominaisuus: paidan väri

On täysin loogista vetää kaksi ensin mainittua ristiin keskenään ja kysyä, montako bussia lähti tänään Helsingistä tai Turusta. On niin ikään täysin loogista vetää kaksi jälkimmäistä ristiin keskenään ja pohtia, onko vihreäpaitaisia matkustajia enemmän kuin mustapaitaisia. Mutta mitä vastaisit kysymykseen, kuinka monta punapaitaista bussia on liikkeellä juuri nyt? Et mitään. Kysymys on epälooginen, sillä siinä yritetään yhdistää bussi-scopen mittaria matkustaja-scopen ominaisuuteen.

Kuolemansynti

Analytiikassa scopen kanssa voi usein tötöillä rauhassa ilman, että mikään menee lopullisesti rikki. User-scopen dimensiot toimivat hämmentävän hyvin yhteen hit-scopen metriikoiden kanssa ja toisin päin. Tämä on kuitenkin tärkeää: älkää, arvoisat analyytikot ja sellaiseksi haluavat, koskaan vetäkö ristiin sivun nimeä (Page) käyntien (Sessions) kanssa.

Käyntien määrä (Sessions) on käyntitason mittari, ja sivun nimi (Page) on hittitason ominaisuus. Pahaa-aavistamaton analyytikko saattaa vetää nämä kaksi kuitenkin ristiin keskenään ja odottaa näkevänsä tuloksena käyntien määrän kullakin yksittäisellä sivulla. Pieleen menee. Hittitasoisen Page-muuttujan kanssa ristiin vedettäväksi sopivat esimerkiksi hittitason mittarit Pageviews (sivualatausten määrä), Entrances (käynnin aloitusten määrä) sekä Unique pageviews (niiden käyntien määrä, jotka sisälsivät mainitun sivun vähintään kerran). Sessions sitä vastoin hittitasolle pakotettuna kertoo epämääräisen tuloksen, joka on lähempänä käynnin aloitusten määrää kuin oikean tuloksen antavaa unique pageviews -lukua. Näin ollen sessions-mittarin antamat tulokset saattavat poiketa hurjastikin odotetusta erityisesti niiden sivujen kohdalla, jotka harvemmin ovat käynnin aloitussivuina.

Jos Sessions-mittarin vetää ristiin Page-muuttujan kanssa, ei saa tulokseksi käyntien määrää sivulla. Tulos on lähempänä Entrances-lukua kuin oikean tuloksen antavaa Unique pageviewsia.

 

Jos siis haluat tietää käyntien määrän sivutasolla, Unique pageviews on mittari, jota etsit. Älä käytä Sessions-mittaria.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT