Skip to content
Quru9.5.2017 12:302 min read

Miksi A/B -testaus on kannattavaa?

Olen käynyt keskusteluja asiakkaiden ja Qurun analyytikoiden kanssa A/B -testauksen tärkeydestä sivuston toimivuudelle ja kehitykselle. Konsepti alkaa tulla pikkuhiljaa tutummaksi markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille, mutta olen myös huomannut, että moni kyseenalaistaa sen tärkeyden ja tehokkuuden. Moni asia kuitenkin testataan ennen käyttöönottoa, kuten autot, puhelimet ja tietokoneet – miksei siis myös sivuston toimivuutta ja rakennetta?

A/B-testaus on vertailua, missä etsitään parhaiten toimivaa vaihtoehtoa. Vertailemalla saadaan tietoa siitä, mikä vaihtoehto on yrityksen tavoitteiden sekä toiminnan kannalta paras ratkaisu. Nimenomaan A/B -testauksella pystytään todistamaan, mikä sivuston esitystapa tai viesti on tehokkaampi ja tuottaa parempaa tulosta, ennen kuin tehdään kalliita muutoksia.

Kuvitellaan tilanne, jossa asiakas päättää tehdä sivustolleen toiminnallisia muutoksia, eli muuttaa sivuston rakennetta sekä ulkonäköä fonttikoosta värimaailmaan. Muutosten jälkeen asiakas julkaisee uuden sivuston testaamatta, mutta kävijämäärissä, sisäänkirjautumisissa tai myynneissä ei kuitenkaan nähdä mitään muutoksia. Tällöin voidaan kyseenalaistaa, miksi muutokset sivustolle on alkuperinkään tehty. Muutoksia sivustolle ei kannata tehdä pelkästään ulkonäkö- tai imagosyistä, vaan siksi, että halutaan lisää kävijöitä ja tuottoa.  Ennen kuin lopullisia muutoksia sivustolle tehdään, on tärkeää testata eri vaihtoehtoja, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia ja oikeiksi todettuja ratkaisuja. Sivuston oikeanlainen testaaminen auttaa yritystä tekemään liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja. On siis aina parempi testata ensin ja toimia testistä saatujen tulosten perusteella.

Tämä edellä kuvailtu tilanne on hyvinkin tavanomainen. Monia sivustoja on laitettu uuteen uskoon ilman, että minkäänlaista testausta on tehty. Qurun Senior Web Analyst Sami Vaala kertoi minulle tapauksesta, jossa asiakkaan sivustolla oltiin testattu useita eri värivaihtoehtoja yhteydenottosivulle siirtymistä silmällä pitäen. Sivustolle valittiin oikea väri testin tulosten perusteella, jolloin asiakkaan yhteydenottojen määrä nousi liki 30%. Uskaltaisin väittää, että ilman testausta tätä tulosta ei olisi saatu aikaiseksi – ainakaan niin kustannustehokkaasti.

On kuitenkin hyvä muistaa, että useinkaan esimerkin mukaisia suuria onnistumisia ei tule, vaan voitot syntyvät monista pienistä puroista. Testaamista ei missään tapauksessa kannata lopettaa yhteen onnistuneeseen testiin. Jatkuvalla testauksella pystytään aina löytämään oikea tapa tehdä asioita ja poistaa huonot valinnat.

A/B -testaus on jatkuvaa sivuston ja sivuston markkinoinnin kehittämistä. Digitaalinen markkinointi elää testaamisesta ja datasta, minkä avulla pystymme lopulta luopumaan fiilisperäisestä markkinoinnista. Kaikki voidaan testata ja sen avulla valita voittaja. Testaaminen on myös edullinen tapa analysoida sivuston toimivuutta sekä sitä, mitkä kohdat tarvitsevat muutosta. Asioiden ihmettely jälkikäteen voi tulla hyvinkin kalliiksi, mikäli muutoksiin on laitettu paljon rahaa. Joissain tapauksissa muutos voi jopa laskea konversioita.

Negatiivista tulosta ei kannata aina nähdä huonona tuloksena. Sen saatua tietää mitä ei kannata tehdä – turhien ja epäsopivien kohtien löytäminen ja karsiminen liiketoiminnasta on aivan yhtä tärkeää kuin hyvien ja tuottoisien kohtien löytäminen.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT