Skip to content

Pauliina Harmaa

Senior Digital Marketing Specialist
 • +358 40 8425 039
 • pauliina.harmaa@quru.fi

  Työskentelen Qurulla digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana. Minulla on yli viiden vuoden kokemus digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueilta, kuten hakukonemarkkinoinnista (PPC ja SEO), sosiaalisen median mainonnasta sekä ohjelmallisesta ostamisesta. Pystyn auttamaan yrityksiä laaja-alaisesti ja strategisesti digitaalisen markkinoinnin kentällä.
  Haluan auttaa yrityksiä pääsemään tavoitteisiinsa saavuttamalla oikea kohderyhmä ja vetoamalla heihin puhuttelevasti. Tavoitteisiin päästään analysoimalla dataa ja markkinoinnin tuloksia, joten tulosten seuranta, analysointi ja raportointi kuuluvat kiinteänä osana työhöni. 

Osaaminen

 • Digitaalinen markkinointi
 • Hakukoneoptimointi (SEO)
 • Hakukonemarkkinointi (SEM)
 • Sosiaalinen media
 • Ohjelmallinen ostaminen 


 • Analytiikka
 • Analyysit & tutkimukset
 • Datan visualisointi
 • Koulutukset

 

Pauliinan haastattelu

Miten päädyit Qurulle?

Laitoin Heinosen Kallelle sähköpostia loppuvuodesta 2017 ja kerroin olevani kiinnostunut työskentelemään silloisessa Super Analyticsissa. Pääsin mukaan Superin jengiin, ja pian meistä tulikin Qurulaisia yritysoston myötä.

Mitä uutta alallasi on tapahtumassa?

Google kehittää koko ajan uusia ominaisuuksia niin maksetun mainonnan kuin orgaanisen haun puolella. Etenkin maksetun mainonnan puolella automaatio näkyy yhä vahvemmin ja tulee varmasti yleistymään paljon ja nopeasti myös tulevaisuudessa. Luonnollisten hakutulosten osalta äänihauista on puhuttu jo kauan, mutta aihe varmaan tulee pysymään edelleen keskustelussa, vaikka äänihaut eivät olekaan yleistyneet niin nopeasti kuin ennustettiin. Tämän lisäksi käänteinen kuvahaku eli haun tekeminen kuvan avulla tulee luultavasti olemaan yhä enemmän esillä. Google myös kehittää ominaisuuksiaan jatkuvasti siten, että se pystyisi yhä enemmän palvelemaan kävijöitä hakutulossivulla. Tämän myötä esimerkiksi 0. sijalle optimointi ja näkyminen erinäisissä Googlen hakutulossivun ominaisuuksissa tulee olemaan tärkeää tulevaisuudessa (ja on jo nyt).

Kerro työstäsi 5 emojilla.

👩🏼‍💻📈🎱🗓✉️

 

 

Oleellisinta omassa osaamisessa?

Mielestäni ei mikään yksittäinen osa-alue, vaan halu ja kyky oppia ja opiskella uutta, sillä ala muuttuu ja kehittyy koko ajan.

Jos saisit valita vain yhden ohjelman avuksesi työssäsi?

Varmaan se olisi Google Analytics.

Parasta Qurussa?

Työyhteisö ja ilmapiiri

Miten ala on muuttunut?

Liittyen kysymykseen siitä, mitä uutta on tapahtumassa, niin mainitsemaani automaatiota ja erinäisiä manuaalista työtä vähentäviä ratkaisuja ja ominaisuuksia on tullut lisää sinä aikana, mitä olen alalla työskennellyt. Ominaisuudet ja mahdollisuudet ovat lisääntyneet niin maksetun mainonnan kuin orgaanisen näkyvyyden puolella, mutta myös työkalut ja keinot optimointiin ja seurantaan ovat kehittyneet ja lisääntyneet.

Viimeksi tein…

kevyen SEO-auditoinnin potentiaalisen asiakkaan nettisivuista myyntipalaveria varten meidän myyjälle. Lisäksi olen optimoinut Google Ads -tilejä ja opiskellut lisää ohjelmallisen ostamisen saloja.