Skip to content

Patrik Nummila​

Senior Digital Marketing Specialist
  • +358 50 344 4730
  • patrik.nummila@quru.fi

    Viimeisen 10 vuoden aikana olen työskennellyt digimainonnan parissa useiden B2C- ja B2B-yritysten kanssa. Päätavoitteeni on aina ollut asiakkaani liiketoiminnan kehittäminen oikein valituilla mainosratkaisuilla ja dataan pohjautuvalla ajattelulla. Digitaalisen markkinoinnin keskiössä on aina asetettu tavoite. Selkeään tavoitteeseen peilaten valitaan työkalut, kanavat ja toimintamallit, joita hyödyntämällä pystytään tuottamaan merkittävää lisäarvoa asiakkaan bisnekseen ja päästään mitattaviin tuloksiin.

Osaaminen

  • Digitaalinen markkinointi
  • Hakukonemarkkinointi (SEM)
  • Sosiaalinen media
  • Ohjelmallinen ostaminen 
  • Analytiikka
  • Datan visualisointi

Patrikin haastattelu

Miten päädyit Qurulle?

Aloitin muutama vuosi sitten Superanalyticsillä jonne päädyin Google Adwords koulutusohjelman kautta. Superilla työskentelin alkuun 6kk harjoittelussa, jonka jälkeen siirryin täysipäiväisesti riviin. Qurulle päädyttiin koko Superin porukalla yrityskauppojen myötä.

 

Mikä on uusin oivallus työssäsi?

Google Tag Managerin saloihin on viime aikoina muiden töiden ohessa pyritty tutustumaan ja sen lainalaisuudet alkavat hiljalleen aueta.

 

Mikä on haastavinta työssäsi?

Asikkaidemme kirjo on laaja jolloin myös eri toimialoja on useita. Monien toimialojen tuntemus ja niille sopivien mainonnan keinojen löytäminen on haastavaa. Jokaisella toimialalla ei toimi samanlaiset ratkaisut vaan aina tulee pitää pyrkiä luovaan ajatteluun markkinointia suunniteltaessa. Näistä haasteista suoriutuminen on kuitenkin erittäin palkitsevaa ja lisää työhön vaihtelevuutta

 

Mitä uutta alallasi on tapahtumassa?

Monet työtavat ja prosessit automatisoituvat tekoälyn ja koneoppimisen myötä nopeaa vauhtia. Nämä muovaavat digitaalista mainontaa ja sen keinoja jatkuvasti jo nyt ja takuulla myös jatkossa. Se miten digitaalista mainontaa tehdään ja millaisilla työkaluilla esim. 10 tai 20 vuoden päästä on todella hankalaa yksityiskohtaisesti kuvailla. Mutta silloin kun mikään ei ole varmaa niin kaikki on mahdollista!Kerro työstäsi 5 emojilla.

🔎💻💡💶⬆️

 

 

Miten ala on muuttunut?

Datasta on tullut puheenaihe. Voidaan jopa sanoa datan tulleen kunnolla kansan tietoisuuteen, lähemmäs ns. ”tavallisia” ihmisiä jotka eivät esim. työskentele sen parissa.
Ihmiset ovat julkisen keskustelun, ehkä jopa kohujen myötä vahvasti heränneet, kysymään minne se tieto omasta verkkotouhuilusta yms. oikein menee? On tullut uusia säännöksiä kuten henkilötietojen käsittelyyn liittyvä tietosuoja-asetus, GDPR.

 

Oleellisinta omassa osaamisessa?

Asiakkaiden saappaisiin asettuminen. Pitää aina pyrkiä miettimään mitä siellä asiakkaan bisneksessä tapahtuu? Mitä, jos itse työskentelisin asiakkaani yrityksessä, mitä tekisin, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja tuottavaa?
Tämän jälkeen tulee ottaa käyttöön se oma osaaminen ja omat vahvuudet, jotka sitten jalostaa asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

 
Jos saisit valita vain yhden ohjelman avuksesi työssäsi?

Google Ads Editor

 

Parasta Qurussa?

Työkaverit, ehdottomasti työkaverit ja kannustava työilmapiiri. Töissä saa onnistua, mokata ja olla sellainen kuin oikeasti on eikä tarvitse esittää mitään.